Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Planowanie pracy - rewalidacja indywidualna
Od momentu rozpoczcia rewalidacji z dziemi niepelnosprawnymi poszukiwaam

metod pracy, zasad i innych materiaw.

Przeczytaam wiele interesujcych pozycji ksikowych

dotyczcych rewalidacji i rozpoczam pisanie planu.

Pierwszy etap to zapoznanie si z orzeczeniem dziecka wydanym przez

poradni psychologiczno – pedagogiczn.

Dla mnie jednak orzeczenie byo do oglne i postanowiam sama dokona

obserwacji w celu lepszego poznania dziecka. Pomocna bya mi tutaj pozycja

ksikowa:

J. Kielin - „Profil osigni ucznia – przewodnik dla

nauczycieli i terapeutw z placwek specjalnych.”

– Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne GDASK 2002

Przy pomocy tej pozycji dokonaam wstpnej obserwacji i wiedziaam o wiele wicej

o dziecku, z ktrym miaam rozpocz prac.

Kolejny etap to zapoznanie si z rnorodnymi metodami i formami pracy

z dziemi niepenosprawnymi.

Kiedy miaam podsumowane obserwacje rozpoczam pisa plan pracy

„na brudno”.

Nastpnie weryfikowaam orzeczenie z poradni z moimi obserwacjami

i w kocowym efekcie powstawa plan rewalidacji indywidualnej z dzieckiem

niepenosprawnym.

Poniej przedstawi fragmenty programu jednego z dzieci:

PLAN ZAJ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ

Dane osobowe:

Imi i nazwisko dziecka:

Grupa wiekowa: 6 – latki - integracyjna

Data urodzenia:

Adres:

Telefon kontaktowy:

Oglna charakterystyka dziecka:

………..uczszcza do przedszkola trzeci rok. Obecnie jest w grupie 6 – latkw –

integracyjnej.

Motoryka dua:

Motoryka dua – w normie rozwojowej , chopiec biega skacze, porusza si

prawidowo.

Motoryka maa:

Motoryka maa na duym poziomie, chopiec sprawnie posuguje si zarwno rk

lew jak i praw, prawidowo trzyma narzdzie piszce, potrafi wycina, lepi

z plasteliny, skleja klejem kawaki papieru, nawleka korale na sznurek.

Koordynacja wzrokowo – ruchowa:

………. potrafi budowa z klockw, pitrzy je i czy w rozmaite budowle.

Zamalowuje do nieporadnie proste ksztaty, wycina narysowane ksztaty.

Z chci lepi z plasteliny, potrafi czy kilka elementw w cao.

……… ukada obrazek z 4 czci ze wzorem.

Chopiec wycina samodzielnie figury geometryczne tworzc z nich posta ludzk.

…….. wycina precyzyjne elementy narysowanych przez nauczycielk.

Rysuje ksztaty literopodobne, rysuje po ladzie oraz kalkuje.

Samodzielnie pisze swoje imi, uywajc jako wzr wizytwk.

Rozwj spoeczny:

Chopiec nawizuje kontakty z dziemi, a take potrafi je podtrzymywa.

Zdarza mu si, e pozwoli pobawi si swoj zabawk innemu dziecku.

Potrafi bawi si z innymi dziemi. Coraz czciej s to zabawy z reguami.

Mowa bierna:

………. rozumie i wykonuje proste polecenia kierowane bezporednio w jego

kierunku. Czasem polecenia trzeba wspomc gestem. Chopiec ma problemy

zrozumie sowa, ktre nie nale do potocznego sownictwa.

Mowa czynna:

U chopca stwierdzono……………………………….. W zwizku z tym oraz z powodu zespou

wad wrodzonych chopiec ma zaburzon wymow.

Funkcje poznawcze (wraenia, spostrzeenia, wyobrania, mylenie):

………… nie odbiera prawidowo z otoczenia wszystkich bodcw. Nie spostrzega

rnic na obrazkach. Mylenie chopca jest zaburzone. Trudno stwierdzi jak

funkcjonuje wyobrania ze wzgldu na wad wymowy. …………. potrafi skupi dugo

uwag pod warunkiem, e jest zainteresowany zadanie jakie ma wykona.

Zdecydowanie lepiej funkcjonuje podczas zaj indywidualnych. Pami

deklaratywna (jawna, wiadoma) chopca jest zaburzona, natomiast pami

niedeklaratywna (ukryta, niewiadoma) jest zaburzona.

Wraenia: suchowe, wzrokowe, smakowe, wchowe, dotykowe,

miniowo-ruchowe, ciepa i zimna, ustrojowe oraz blu funkcjonuj na waciwym

poziomie.

Samodzielno:

…………….jest chopcem samodzielnym na miar swoich moliwoci. Potrafi

samodzielnie zaatwia swoje potrzeby fizjologiczne i higieniczne. Sam si ubiera

i rozbiera. Ma trudnoci jedynie podczas ubierania lub cigania czci garderoby

z gowy ze wzgldu na aparat suchowy.

Harmonogram zaj

– zajcia z …………….. odbywaj si raz w tygodniu, jedn pen godzin. Podczas

zaj naley zadba o prawidow pozycj. Zajcia naley przerywa wiczeniami

relaksacyjnymi, muzycznymi….

Cele programu:

- rozwijanie kompetencji komunikacyjnych chopca,

- rozumienie mowy i umiejtnoci porozumiewania si,

- ksztacenie sprawnoci grafopercepcyjnych,

- rozwijanie umiejtnoci segregowania w zbiory i kategoryzowania

wg cech istotnych,

- doskonalenie umiejtnoci koordynacji i organizacji wzrokowo – ruchowej,

- bogacenie zasobu sownictwa i wiadomoci o wiecie,

- podnoszeniem umiejtnoci spoecznych.

Celem pracy z dzieckiem jest stworzenie moliwoci wszechstronnego rozwoju

umysowego, psychicznego i spoecznego na miar jego moliwoci.

Zasady pracy z dzieckiem podczas zaj: (wg W. Dykcik)

1. Zasada akceptacji dziecka – takim, jakim ono jest.

2. Zasada podmiotowoci i indywidualnoci czca si cile z poszanowaniem

praw dziecka upoledzonego i jego moliwociami, potrzebami i oczekiwaniami

oraz z partnerskim podejciem do niego we wszelkich dziaaniach rewalidacyjnych.

3. Zasada refleksyjnoci polegajca na systematycznym analizowaniu podjtych

dziaa i twrczym modyfikowaniu ich w zalenoci od postpw w rozwoju dziecka.

4. Zasada systematycznoci i konsekwencji dajca swym“ uporzdkowaniem

dziaa” poczucie bezpieczestwa, przewidywalno zdarze, a przez to szans

na przygotowanie si do nich oraz poczucie niezalenoci i wzmocnienie poczucia

wasnej wartoci.

5. Zasada komfortu psychicznego wymagajca pozytywnych stosunkw midzy

dzieckiem upoledzonym a pedagogiem, terapeut, odpowiedniego czasu

prowadzenia zaj.

6. Zasada liczenia si z innymi osobami uczestniczcymi w realizacji programu.

Metody stosowane podczas zaj:

1. Metody ogldowe oparte na obserwacji, ktre pozwol dziecku zapozna si

z rzeczywistoci, zjawiskami i wydarzeniami.

2. Metody oparte na sowie (opowiadanie, opisy, pogadanki, prace z ksik)

3. Metoda malowania dziesicioma palcami (R. F. Show); pomaga dziecku

w pokonywaniu lkw, wzmacnianiu wiary we wasne siy;

ma wartoci diagnostyczne.

4. Metoda uczenia przez naladownictwo:

- naladownictwo ruchowe i statyczne (wychowanie fizyczne, rytmika, plastyka,

technika, czynnoci samoobsugi);

- naladownictwo werbalne (ksztacenie i nauka mowy);

- naladownictwo zachowa i postaw.

5. Metoda zabawy: od manipulacyjnych, ruchowych, konstrukcyjnych,

tematycznych.

6. Metoda gier dydaktycznych; nale do nich:

- metoda stymulacyjna, np. sztuczne wytwarzanie fragmentu rzeczywistego

tj. wycigi przy uyciu klockw;

- metoda sytuacyjna; tzn. stwarzanie sytuacji i przewidywa nastpstw;

- metoda inscenizacji; odtwarzanie wydarze, ktre maiy miejsce, i stwarzanie problemw, ktre naley rozwiza;

- gieda pomysw (,,burza mzgw”); polega na wysuwaniu miesznych

pomysw, stawianiu hipotez i rozwizywaniu problemw.

7. Drama; pozwala na otwarcie si, sprzyja poznaniu i rozwijaniu moliwoci

dziecka.

8. Metoda swobodnej pracy M. Montessori, gdzie myl koncepcji wychowania

jest ycie dziecka ,,Pom mi zrobi to samemu”.

9. Metoda W. Sherborne, czyli Metoda Ruchu Rozwijajcego; ma waciwoci

relaksu, oparta jest na zabawie. Dostarcza psychicznych i fizycznych dozna,

ktre pobudzaj wiadomo ciaa, kontrol nad nim, podorujc dobre

samopoczucie.

10. Metoda stymulacji polisensorycznej – czyli uczenie polisensoryczne.

11. Metoda Dobrego Startu.

12. Metoda instrumentalna, czyli pozytywne wzmacnianie poprawnych form

zachowania si i osigni po udanym wykonaniu zadania.

13. Metoda komputerowego wspomagania – peni dwie funkcje: jest narzdziem

uatwiajcym proces komunikowania si oraz stymuluje procesy poznawcze

dziecka.

14. Naturalna nauka jzyka.

Zadania do realizacji w cigu caego roku szkolnego

Cel oglny: rozwijanie kompetencji komunikacyjnych,

bogacenie zasobu sownictwa i wiadomoci o wiecie:

Cele szczegowe:

1. Rozmowy swobodne:

- ………………………..

- ………………………..…

2. Rozmowy kierowane:

- …………………………..

- ……………………………

- …………………………..

3. ………………………………

- ………………………………….

4. Stosowanie komputera podczas zaj:

- …………………………….

Cel oglny: rozwijanie sprawnoci grafopercepcyjnych

Cele szczegowe:

a) wiczenia rozwijajce motoryk rk, krenia rk, rozlunianie mini

ramienia:

- ……………………..

- …………………….

- ………………………..

- …………………………….

b) wiczenia manualne:

- ……………………………….

- ……………………………….

- ……………………………….

- ………………………………

- ……………………………

c) wiczenia grafomotoryczne

- …………………………,

- ……………………………….

- …………………………………

- …………………………………

- ………………………………………

Cel oglny: rozwijanie umiejtnoci segregowania w zbiory

i kategoryzowania wg cech istotnych

Cele szczegowe:

1. Poznawanie i tworzenie zbiorw przedmiotw ze wzgldu na ich wsplne

cechy i wedug okrelonego kryterium:

- ………………………………….

- …………………………………

……………………………….

- ………………………………..

- ………………………………….

Cel oglny: rozwijanie koordynacji wzrokowej i wzrokowo-ruchowej

Cele szczegowe:

1. Sortowanie przedmiotw wg okrelonych cech:

- ………………………………………… 2. Kolorowanie, kreskowanie, czenie punktw, linii:

- …………………………………………….

Cel oglny: podnoszenie umiejtnoci spoecznych

Cele szczegowe:

1. Przestrzeganie norm na zajciach, uwraliwianie na potrzeby innych,

kultura zachowania si zarwno podczas zaj jak i poza nimi:

- …………………………………………..

- ……………………………………………

Zaleca si ponadto podczas zaj stosowa:

1. Rnorodne zabawy ruchowe w formie przerywnikw zaj

2. Zabawy relaksacyjne.

3. Zabawy terapeutyczne.

EWALUACJA:

Ewaluacja ma na celu stwierdzi, w jakim stopniu zamierzone w programie

cele s osigane i czy proponowane formy i metody pracy s skuteczne.

Ewaluacja bdzie dotyczya oszacowania w jakim stopniu zosta on zrealizowany

Opracowaa - Marzanna Mazurek


Komentarze
#1 | Marzena dnia November 18 2006 18:27:07
czekam z niecierpliwoci Smile
#2 | amalgorzata dnia January 26 2008 20:15:16
Strasznie fajna pomoc do planowania pracy indywidualnej z dzieckiem Dzikuj bo wanie czego takiego szukaam.
#3 | ola1974 dnia September 16 2015 21:06:55
Witam Wszystkich uytkownikw. przeczytaam prezentowany plan pracy z dzieckiem i jest bardzo pomocny. Kiedy pisaam co podobnego ale teraz z perspektywy czasu widz jak wiele mi umkno. Bardzo dzikuj za wskazwki.Smile Pozdrawiam.
#4 | anita25nowa dnia November 20 2015 18:34:08
Mam pytanie: czym rni si plan pracy rewalidacyjnej od IPETu (Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego)??
#5 | Marzena dnia December 29 2015 21:54:28
IPET opracowuj wszyscy specjalici pracujcy z dzieckiem, natomiast taki plan opracowywaam dla siebie, kiedy jeszcze nie byo pojcia IPET. Miaam zajcia rewalidacyjne z dziemi niepenosprawnymi.

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 8

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,851
» Najnowszy uytkownik: Douglasger

  93,732,031 Unikalnych wizyt