Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Metoda Ruchu Rozwijajcego
Twrczyni metody jest Weronika Sherborne.

W. Sherborne bya nauczycielk wychowania fizycznego i fizjoterapeutk.

Pracowaa jako kinezyterapeuta. Wsppracowaa z Labanem. W latach 50- tych

zetkna si z problematyk upoledzenia umysowego, co spowodowao,

e zacza rozwija wasn metod oddziaywania na dzieci upoledzone

umysowo oraz ksztaci nauczycieli w tym zakresie.

Pocztki metody W. Sherborne wywodz si z teorii Labana. Jednak

u W. Sherborne w centrum uwagi jest czowiek, oraz ruch dostarczajcy dozna

kinestetycznych oraz kontakt fizyczny, bdcy rdem dozna dotykowych.

Metoda Ruchu Rozwijajcego – tak nazywamy inaczej – Metod W. Sherborne

suy poprawie komunikacji i lepszemu poznaniu si.

Poleca si j szczeglnie do wspierania i stymulowania rozwoju upoledzonych

dzieci, modziey i dorosych.

Metoda Ruchu Rozwijajcego wykorzystujc dotyk, ruch, wzajemne relacje

fizyczne, emocjonalne i spoeczne do rozszerzania wiadomoci samego

siebie i pogbiania kontaktu z innymi ludmi. Nawizuje do najbardziej

pierwotnego sposobu porozumiewania si, jakim jest "jzyk ciaa".

Ruch Rozwijajcy daje szans odrobienia etapu "baraszkowania".

Metod W. Sherborne stosuje si jako:

- terapi - w pracy z dziemi :

* z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, a wic przede wszystkim

w przypadku upoledzenia umysowego,

* przejawiajcymi zaburzenia w zakresie sfery emocjonalnej i spoecznej.

* na zajciach terapeutycznych,

- wspomaganie rozwoju, w pracy z dziemi przebywajcymi w instytucjach

wychowania zbiorowego.

- profilaktyk podczas pomocy dzieciom, modziey , dorosym w sytuacjach

trudnych.

- odprenie na zajciach.

Zasady gimnastyki ruchu rozwijajcego:

- dobrowolnoc uczestnictwa,

- nawizanie kontaktu z kadym dzieckiem,

- przyjemno przeywania radoci z aktywnoci ruchowej, kontaktu z innymi

ludmi, satysfakcji z pokonania wasnych lkw;

- udziau prowadzcego we wszystkich wiczeniach,

- z zachowaniem praw dziecka, a w szczeglnoci prawa do swojej decyzji,

- zauwaanie i stymulowanie aktywnoci dziecka,

- nie krytykowanie dziecka;

- zachowanie poczucia humoru;

- motywowanie dziecka do podejmowania wicze,

- unikanie sytuacji rywalizacji,

- rozszerzanie krgu dowiadcze spoecznych,

- stopniowanie trudnoci,

- zmniejszanie udziau nauczyciela na rzecz coraz aktywniejszego udziau dzieci,

- stosowanie na przemian wicze dynamicznych i relaksacyjnych,

- nazywamy, rozmawiamy z dziemi zwykym jzykiem,

- nie uywamy muzyki.

Rodzaje wicze:

- prowadzce do poznania wasnego ciaa,

- pomagajce zdoby pewno siebie i poczucie bezpieczestwa w otoczeniu,

- uatwiajce nawizywanie kontaktu i wsppracy z partnerem i grup,

- twrcze.


Komentarze
#1 | analoczek dnia October 12 2007 18:22:16
Witam przeszam warsztaty z zakresu Ruchu Rozwijajcego metoda W. Sherborne u p. prof M. Bogdanowicz. Jest to super sprawa. Wykorzystuje t metod w codziennej pracy z dziemi w przedszkolu. Gdyby kto potrzebowa scenariuszy lub pomocy .... Zapraszam
#2 | monisia2888 dnia January 28 2011 21:52:21
Hej! chtnie zobaczyam bym jakie prowadzisz zajcia. Czy mogabym uzyska od ciebie scenariusze zaj???jestem pocztkujc przedszkolank i mam take prowadzi takie zajcia/ Byaabym Ci baaaardzo wdziczna Smile oto mj email:
#3 | bozena6005 dnia April 09 2011 10:25:14
Witam, ja rwnie chtnie skorzystaabym z tej metody w pracy, jeli mona to prosz o scenariusze. Mj meli babo
#4 | Aneta1197 dnia August 25 2011 21:24:39
Jeli mona to ja rwnie poprosz o scenariusze, z ktrych chtnie skorzystam na zajciach - pocztkujca nauczycielkaSmileOto mj email:
#5 | magmik25 dnia August 27 2011 17:44:18
Witam to jest wanie to co szukam jeli mogabym uzyska do Ciebie scenariusze zaj bya bym bardzo wdziczna mj mail z gry dzikuje pozdrawiam
#6 | paulka_19f dnia September 13 2011 18:41:03
jezeli bya by mozliwosc to chetnie skorzystaabym
#7 | Orszulka dnia October 11 2011 22:22:15
Witam. Ja rwnie prosz o scenariusze zaj metod W. Scherborne.
#8 | eVelinka87 dnia October 24 2011 14:53:41
Chtnie zobaczyam bym jakie prowadzisz zajcia. Czy mogabym uzyska od ciebie scenariusze zaj???jestem pocztkujc przedszkolank i mam take prowadzi takie zajcia. moj mail.
#9 | Marzena dnia November 02 2011 20:48:54
Jedno z zaj jest tutaj:
http://przedszkol...
#10 | ewelina 201 dnia February 02 2012 14:54:08
Witam. Ja rwnie prosz o scenariusze zaj metod W. Scherborne stanis

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 5

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,842
» Najnowszy uytkownik: NikalO

  91,185,180 Unikalnych wizyt