Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Zabawy i wiczenia – edukacja regionalna i krajoznawcza.
1. „Podr w nieznane” wg Przedszkolaka krok pierwszy

Pomoce: Poowa duego przecitego wzdu papieru, mazaki, pastele,

klej, plakietki z obrazkami stacji kolejowych.

Przebieg:

Dzieci siedz na krzesach ustawionych w pocig, ktrego s pasaerami.

Po przyjedzie na kolejn stacj prowadzcy ogasza jej nazw i pokazuje

odpowiedni plansz. Dzieci wysiadaj, aby bawi si w sposb, jaki sugeruje

dana nazwa, np.: d- wiosuj, Turek- siadaj po turecku, Ozorkw- zwijaj

jzyk w trbk, Konin- naladuj bieg konia, Pajczno- bawi si w zabaw

„ Pajk i muchy” Jedno dziecko jest pajkiem, pozostae fruwaj bzykajc,

jak muchy. Na haso „pajk” muchy staj w bezruchu. Kto si poruszy, zostaje

pajkiem prowadzi zabaw dalej.

- Ryki- bawi si w zabaw „Stacja zaguszajca”

Dzielimy dzieci na trzy grupy. Pierwsza, stojca po jednej stronie sali jest

nadawcz- druga, w rodku- jest stacj zaguszajc. Trzecia po drugiej stronie

sali- jest stacj odbiorcz. „Nadajnik” ustala, jakie sowo bdzie przekazywa.

„Zaguszacze”, podskakujc, krzyczc, lub uderzajc w instrumenty perkusyjne,

staraj si zakci przekaz informacji do stacji odbiorczej. Na znak, e informacja

jednak dotara, podnosz rce do gry. Potem dokonujemy zmiany tak, aby

grupy byy w kadej roli. Nastpnie dzieci uruchamiajc wasn wyobrani rysuj

na temat: „Co chciaby zobaczy w podry”

Instrukcja: Pocz swj rysunek z innymi, tak aby powstaa trasa caej naszej

podry”

Podsumowanie: rozmawiamy z dziemi o tym:

- dokd chciayby pojecha razem w podr?

- czy s zadowolone z tego co wsplnie zrobiy?

2."Na dworcu" - zabawa doskonalca koncentracj

Opowiadanie o wydarzeniach na dworcu. Zegar wybija tam godziny, urzdnik

sprzedaje w kasie bilety, egnaj si dwie przyjaciki, sprzedawca kiebasek

zachwala swj towar, pocig wjeda na peron itp. Kade dziecko przejmuje

rol okrelonej osoby lub przedmiotu, odtwarza konkretny odgos, zawoanie

lub wypowiada jakie zdanie. Zegar dworcowy tyka: tik-tak, tik-tak, tik-tak,

sprzedawca woa: gorce parwki. Nauczyciel opowiada historyjk, dzieci

naladuj okrelony odgos.

Temat historyjki mona zmienia, np. wizyta w szpitalu czy spacer po lesie.

Trzeba tak dobra opowiadanie, aby dzieci mogy si w nim odnale ze swoimi

dowiadczeniami i przeyciami.

3.„ Nad brzegiem morza” – czytanie tekstu relaksacyjnego na tle

bardzo delikatnej i spokojnej muzyki. Dzieci wygodnie le na materacach

i suchaj.

Jest soneczny, letni dzie. Id wolno brzegiem morza, stpam po tym,

gadkim piasku. Bose stopy zapadaj si w nim. Piasek cichutko skrzypi – jest

mikki i bardzo, bardzo ciepy. Po jednej stronie widz spokojne morze i daleki

horyzont. Po drugiej – pachncy, sosnowy las. Od morza wieje lekki, bardzo

delikatny wiatr. Aromat drzew miesza si z zapachem wody. Bkit czy si

z zieleni i kolorem tym. Od barw i zapachw troch krci mi si w gowie.

Zamykam oczy – jestem senny. Jak dobrze ley si na play. Ciao grzeje

mi piasek i promienie soca. Delikatny plusk fal uspakaja mnie. W grze

bkit nieba. Zapadam powoli w psen. Wszystko staje si nierealne, niewane.

Z oddali dochodzi stumiony gwar gosw. Otacza mnie cichy, jednostajny szum

morza i pikna muzyka.

Autor: dr M. Kiery

Muzyka: Enio Morricone , pyta „ Cockeyes song”

4. „Sie” – dwoje dzieci podaje sobie rk tworzc „sie”. Poczone

w ten sposb goni innych. Kiedy uda im si dotkn innego uczestnika zabawy,

staje si on trzecim „elementem sieci”. Po dotkniciu czwartej osoby nastpuje

podzia na dwie pary. Zabawa trwa dotd, a wszyscy trzymajcy si za rce,

tworz dwu – lub trzyosobowe „siateczki”.

5. „Rybak" - Dzieci siedz w siadzie skrzynym na obwodzie koa.

Zamykaj oczy, nauczycielka wybiera „rybaka” i „stranika jeziora”, reszta dzieci

to rybki. Dzieci otwieraj oczy i obserwuj si wzajemnie w ciszy i skupieniu.

„Rybak” owi rybki mrugajc jednym okiem, musi uwaa na „stranika”, gdy

mrugnie do niego bdzie zapany – „stranik” musi zapa „rybaka” na gorcym

uczynku krzyczc „mam ci”. Rybki, ktre zowi rybak mwi „jestem zowiona”

i odwracaj si plecami do rodka koa. Wygrywa dziecko, ktre zowi najwiksz

ilo ryb.

6. „Woda – ld” . Na pododze wyznaczamy dwa pola (wod i ld)

oddzielone prost lini. Uczestnicy staj na „ldzie”, na komend „woda”

przeskakuj obun na pole „wody”, na komend „ld” wracaj na „ld” itd,

kto si pomyli odpada. Ostatni wygrywa. Zabawa powinna by prowadzona do

szybko, a polecenia wydawane zdecydowanym gosem i sugestywnie.

7."Tajemnica muszelki" P: ceramiczna miseczka, muszla, kawaek

materiau. Dzieci siedz w kole. Na rodku sali w ceramicznej miseczce ley

muszelka, ktra jest przykryta kawakiem materiau. Naczynie przechodzi

z rk do rk. Kiedy poruszamy naczyniem, sycha jedynie dziwne stukanie.

Kade dziecko wsuchuje si w dwik i pozwala posucha ssiadowi.

Zakryte naczynie jeszcze raz kry po sali i teraz kade dziecko moe dotkn

przedmiotu pod serwetk, jednak nie moe zdradzi co kryje si pod serwetk.

Nastpnie kade dziecko wypowiada nazwy przedmiotw jakie kojarz mu si

z tym czego dotkno. W kocu odkrywamy serwetk i kade dziecko oglda

muszelk.


Komentarze
#1 | OLIWKASL4 dnia February 16 2010 08:45:32
Super fajna stronka i bardzo przydatna nie tylko dla nauczycieli ale i dla aktywnych, ciekawskich mam. Pozdrawiam

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 11

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,852
» Najnowszy uytkownik: Zycie123

  94,986,603 Unikalnych wizyt