Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Kwestionariusz pyta dla rodzicw
     Kwestionariusz  pyta  dla  rodzica
 
          Szanowni Pastwo, kwestionariusz pyta opracowano celem
uzyskania opinii Pani (Pana) na temat wsppracy rodzicw
z przedszkolem.
Kwestionariusz peni swoje zadanie wwczas, jeeli uzyskane
informacje bd rzeczowe i prawdziwe.
O takie wypowiedzi serdecznie prosimy.
 
1. Prosz oceni w skali od 1 do 5swoje kontakty z przedszkolem
    (gdzie 1 oznacza ze, a 5 bardzo dobre).
      
              1              2           3           4           5 
 
2. Jak czsto bywa Pani/Pan  na zebraniach, spotkaniach
    w przedszkolu?
    Prosz zaznaczy jedn wybran odpowied.
 
a)       bardzo czsto
b)      do czsto
c)       do rzadko
d)      bardzo rzadko
Jakie s gwne przyczyny bardzo rzadkich kontaktw
z przedszkolem?
................................................................................................
 
3. Jak ocenia Pani/Pan  spotkania rodzicw organizowane
    w przedszkolu?
    Prosz zaznaczy keczkiem odpowiedzi w kadym
    z podanych przykadw.
 
    a)   spotkania s dobrze przygotowane   
                  TAK   NIE
    b)   odbywaj si w przyjaznej atmosferze    
                  TAK   NIE
    c)   spotkania s strat czasu   
                 TAK   NIE
    d)   podczas spotka uzyskuj wiele informacji o przedszkolu   
                   TAK   NIE
e)       jest jeszcze inaczej. Jak? .....................................
 
4. Czy wie Pani/Pan  jakie s organizowane imprezy w przedszkolu?
 
     TAK      NIE     CZʦCIOWO
 
5. Czy uczestniczy Pani/Pan  aktywnie w imprezach organizowanych
          w przedszkolu?
  
    TAK    NIE     W  NIEKTRYCH
 
 
6. Jak ocenia Pani/Pan  swj wpyw na sprawy przedszkola?
    Prosz oceni w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, e nie mam
    adnego wpywu a 5 mam wystarczajcy wpyw.
 
                 2           3           4           5 
 
7. Jak ocenia Pani/Pan  sposb przekazywania rodzicom informacji
    o postpach dziecka?
       Prosz zaznaczy kkiem wybran odpowied.
a) informacja o postpach mojego dziecka jest rzetelna
    i wyczerpujca
b) najczciej dowiaduj si jedynie o niedocigniciach
    w postpach mojego dziecka
c) praktycznie nie jestem informowana (y) o postpach
     mojego dziecka
d) jest jeszcze inaczej. Jak?.....................................................
 
8. Czy jest Pani/Pan  zadowolona/zadowolony  z wyposaenia
    przedszkola  w zabawki i pomoce dydaktyczne?    
           TAK    NIE
    Co naleaoby zmieni, zmodernizowa? .................................... ....................................................................................................
 
9. Czy ogrd przedszkolny zdaniem Pani/Pana  jest bezpieczny
    i dobrze wyposaony w sprzt do zabaw i  gier?   
         TAK    NIE
    Co naleaoby zmieni, zmodernizowa?.....................................
    ................................................................................................
 
10. Prosz oceni w skali od 1 do 5 aktywno Rady Rodzicw.
    
                  2           3           4           5 
 
11.Jakie jest wspdziaanie Rady Rodzicw i przedszkola
     ze rodowiskiem lokalnym?
a)       bardzo dobre         
b)      dobre    
c)       niewystarczajce  
 
12. Jakie zalety ma przedszkole Pani/Pana  dziecka?
      ...........................................................................................
      ...........................................................................................
 
13.Co chciaaby/chciaby   Pani/Pan  zmieni w przedszkolu
     swojego dziecka?
     ...........................................................................................
     ...........................................................................................
 
14. Jeli chce Pani/Pan  co doda, prosz zrobi to tutaj!
     ..........................................................................................
     ..........................................................................................
 
15. Czy w przedszkolu, do ktrego uczszcza Pastwa dziecko
      wypracowane zostay mechanizmy aktywnego wczania rodzicw
      w pozyskiwanie dodatkowych rodkw na rzecz przedszkola?
 
      TAK                      NIE    
 
16. W jakiej dziedzinie mog Pastwo pomaga przedszkolu?
        (prosz podkreli)
·        drobne prace remontowe:
-         malarskie,
-         stolarskie,
-         elektryczne,
-         hydrauliczne,
-         inne..........................................................................
·        prace krawieckie,
·        maszynopisanie,
·        ksero,
·        materiay biurowe, ktre mog jeszcze suy do zaj
          przedszkolnych,
·        inne materiay, ktre mog by wykorzystywane
          do prac z dziemi, np. resztki plastiku, tektury itp.,
·        nawizywanie kontaktw z placwkami kulturalno-owiatowymi,
             ktre mog wzbogaci program pracy w przedszkolu,
·        moliwo nawizania kontaktu z osob lub instytucj mogc
             sponsorowa nasz placwk,
·        prace spoeczno-uyteczne na rzecz przedszkola (np.: dekoracje,
            kopanie ogrodu, wystpy itd.),
·        umiejtno w zakresie obsugi komputera,
·        inne propozycje................................................................... 
 
                  Dzikujemy za wypenienie niniejszego kwestionariusza.

Komentarze
#1 | Aguska369 dnia September 12 2010 16:31:28
Ja osobicie wprowadziam w tym roku soneczka i chmurki dla uczniw - rozdaj je codziennie po zajciach, a na koniec tygodnia w nagrod za zebranie 5-ciu soneczek dostaj odemnie nagrod w postaci naklejek, ktre sami sobie wybieraj i przyklejaj na okadk w zeszycie Smile

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 7

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,847
» Najnowszy uytkownik: KasiulaKasiula

  92,697,651 Unikalnych wizyt