Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...
Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka
Formy działalności muzycznej dzieci
Formy działalności muzycznej w przedszkolu:
-  śpiew,  jest najważniejszą formą działalności muzycznej przedszkolaków . Ważne jest, aby
nauczyciel przedszkola przekazał dziecku poprawny sposób
śpiewania. Dokładne odtworzenie melodii, rytmu i tekstu
wymaga bardzo długiej i wytrwałej pracy, co nie znaczy, że musimy dzieci zanudzać taką pracą.  
- ruch przy muzyce, to naturalna potrzeba, która towarzyszy
przedszkolakowi we wszystkich zabawach. Ruch przy muzyce
wpływa korzystnie na cały rozwój dziecka. Warto więc tak
komponować zajęcia muzyczne, aby w każdym z nich była
zabawa ruchowa przy muzyce.
- gra na instrumentach to atrakcyjna forma zabawy dla dzieci.
Kontakt z instrumentem wyzwala aktywność, rozwija wyobraźnię
muzyczną i inwencję twórczą. Nauczyciel przedszkola zapoznaje
dzieci z różnymi instrumentami muzycznymi. Powinien pokazać
w jaki sposób wyzwala się dźwięk w każdym instrumencie muzycznym.
- słuchanie muzyki wpływa na rozwój emocjonalny i estetyczny dziecka.
Ma także wpływ na rozwój analizatora słuchowego, wpływa na
koncentrację uwagi, rozwija pamięć muzyczną.
Należy więc umożliwić dzieciom słuchanie różnego rodzaju muzyki
i pozwolić im poznać różne formy muzyczne, bogactwo nastrojów, barwy dźwięków.
- tworzenie muzyki jest podstawą do dalszego kształcenia muzycznego
i przygotowuje do odbioru muzyki, kształci przyszłych twórców i odtwórców muzyki a także przyszłych melomanów.
W niektórych przedszkolach dzieci mają możliwość uczestniczenia
w zajęciach muzycznych, zwanych rytmiką.
Na zajęciach rytmiki, nauczyciel prowadzi różne ćwiczenia.
Wśród nich są:
- ćwiczenia inhibicyjno–incytacyjne, kształtujące reakcję na bodące
muzyczne, np. na zmianę tempa, dynamiki, wysokości dźwięku itd.
- ćwiczenia ruchowej interpretacji różnych wartości rytmicznych,
kształtujące  poczucie rytmu i korelacji ruchowej.
- ćwiczenia kształcące poczucie formy muzycznej i formy ruchu., służące do kształcenia
umiejętności wyczucia formy.
Komentarze
#1 | kitty dnia listopada 11 2006 14:20:39
Witam.
pilnie poszukuję przykładów (scenariuszy i konspektow) przykladowych zajęć do przeprowadzenia w grupie przedszkolnej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami...
proszę o pomoc...
pozdrawiam Smile
#2 | Marzena dnia listopada 11 2006 14:42:07
Proszę napisać konkretnie czego mają dotyczyć te zajęcia? Komentarz jest pod formami zajęć muzycznych. Czy chodzi o ten rodzaj zajęć?
#3 | dotka8504 dnia sierpnia 31 2007 19:47:23
hej jestem po pedagogice opiekuńczo wychowawczej dostałam prace w przedszkolu wiec jestem młodym stazysta ale ta strona ułatwi mi prace ale potrzebuje wzór jak należy pisac plany pracy mam grupe dzieci w wieku od 3 lat do 6 mieszana ze wzgledu na to iż jest to oddział popołudniowy prosze o wsparcie;b ale t strona jest cudnowna
Oklaski;k gratulacje
#4 | Marzena dnia sierpnia 31 2007 22:03:05
wspieramy tu młodych nauczycieli, ale musisz pisać na forum Smile
#5 | beatka0885 dnia wrzenia 12 2010 10:52:19
Witam wszystkich serdecznie!
Potrzebuję Waszej pomocy. W tym roku zaczęłam pracę w przedszkolu. Mam grupę 3-4 latków. Jednak dyrektor chce abym prowadziła rytmikę w każdej grupie. O ile w swojej jeszcze mniej więcej wiem co mogę robić ( jakieś proste zabawy ruchowe przy muzyce) o tyle nie mam pojęcia, co robić ze starszakami. Oni kiedyś mieli od rytmiki panią z przygotowaniem muzycznym, która przychodziła z keyboardem. Ja nie mam przygotowania muzycznego. A zostałam wytypowana do tego zadania, bo tańczyłam trochę tańce towarzyskie i taniec to moja pasja. Gdy weszłam do starszaków do grupy i puściłam im muzykę z płyty i zaproponowałam zabawę to trochę byli zdziwieni, że nie mam instrumentu. Nie chcę ich zanudzić. Chcę, żeby te zajecia były dla nich atrakcyjne. Pomóżcie. Co mogę z nimi robić? I jak długo powinniśmy sz;lifować jeden taniec, gdybym chciała ich tego nauczyć? Czy mogę wprowadzać w przedszkolu różne tańce towarzyskie i ludowe, czy raczej ograniczyć się do 2-3? Aaa.. na pierwszych zajęciach każdy za pomocą tamburyna pokazywał jaki ma nastrój i mówił swoje imię przy tym. Później poruszali się odpowiednio do muzyki ( szybko-wolno, głośno-cicho), bawiliśmy się w pingiwnka i w krasnoludka ( kciuki do góry, łokcie do tyłu, kolana ugięte, pupy wypięte itd.). Troche była mieszanina, ale chciałam zobaczyć jak im pójdzie. Widziałam po nich, że niektóre rzeczy im się podobały - szczególnie krasnoludek, ale ogólnie nie byli zachwyceni. Jestem pewna, że gdybym robiła to samo, tylko grając na instrumencie, podobało im się to. Co robić? I czy podczas jednych zajęć ( a trwają 30 minut i u maluszków i u starszaków) powinnam wprowadzać np. tylko 1 taniec, czy troszkę tańca a troszkę jakichś zabaw rytmiczno-ruchowych?
Wiem, że strasznie się rozpisałam, ale mam nadzieję, że ktoś dotrwał do końca.
Liczę na Waszą pomoc.
Pozdrawiam, B.
#6 | muzyczka dnia padziernika 10 2010 00:53:23
Posunięcie Pani Dyrektor jest zdumiewające- albo desperackie... FrownKazać prowadzić rytmikę komuś, kto się na tym nie zna, a po drugie nie ma doświadczenia w pracy z dziećmi? Rytmikę powinna prowadzić osoba będąca muzykiem. W przeciwnym wypadku to nie będzie żadna rytmika, ale chyba tylko "mydlenie" oczu rodzicom, że w przedszkolu jest rytmika... Zdaje mi się, że o to chyba głównie chodzi. A może nie ma chętnych muzyków...? Współczuję Pani z góry. Jeśli chodzi o naukę tańców, to jak najbardziej, ale fragmentami, figurami- nigdy jeden taniec nie powinien zająć 30 minut. To byłaby katorga i nuda dla dzieci. Ilość nauczanych tańców zależy od ich skomplikowania. Najlepiej obserwować zachowanie dzieci. Jeśli chodzi o śpiew, to wprowadzone piosenki nie są na poziomie 6-latków i na dłuższą metę się nie sprawdzą.

Radzę, by poszczególne zadania były krótkie i urozmaicone. Po intensywnym ruchu, śpiew na siedząco.

Życzę powodzenia, a Pani Dyrektor, by zadbała o fachową edukację dzieci. Pani może uczyć tańca w ramach swojej pracy z grupą i byłoby to na pewno korzystne i dla Pani, i dla dzieci.Smile
#7 | ewi300 dnia listopada 04 2011 18:09:46
Witam Panie serdecznie. Ja też mam problem z rytmiką...Kazali mi prowadzić rytmikę w grupie 3-4-latków, ale żadnej pomocy, instrumentów jak na lekarstwo. Może by mi ktoś podpowiedział, z czego mogę korzystać i co mogę robić z takimi maluchami (nie gram na żadnym instrumencie) 3 razy w tygodniu po 20 minut. POMOCY!!! Pozdrawiam!!!
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Prawo
Księgarenka
Książki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne
Relaks
* Strona 1
Aktualnie online
· Goci online: 13

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 59,854
· Najnowszy uytkownik: MagdalenaMagdalena