Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Formy dziaalnoci muzycznej dzieci
Formy dziaalnoci muzycznej w przedszkolu:
-  piew,  jest najwaniejsz form dziaalnoci muzycznej przedszkolakw . Wane jest, aby
nauczyciel przedszkola przekaza dziecku poprawny sposb
piewania. Dokadne odtworzenie melodii, rytmu i tekstu
wymaga bardzo dugiej i wytrwaej pracy, co nie znaczy, e musimy dzieci zanudza tak prac.  
- ruch przy muzyce, to naturalna potrzeba, ktra towarzyszy
przedszkolakowi we wszystkich zabawach. Ruch przy muzyce
wpywa korzystnie na cay rozwj dziecka. Warto wic tak
komponowa zajcia muzyczne, aby w kadym z nich bya
zabawa ruchowa przy muzyce.
- gra na instrumentach to atrakcyjna forma zabawy dla dzieci.
Kontakt z instrumentem wyzwala aktywno, rozwija wyobrani
muzyczn i inwencj twrcz. Nauczyciel przedszkola zapoznaje
dzieci z rnymi instrumentami muzycznymi. Powinien pokaza
w jaki sposb wyzwala si dwik w kadym instrumencie muzycznym.
- suchanie muzyki wpywa na rozwj emocjonalny i estetyczny dziecka.
Ma take wpyw na rozwj analizatora suchowego, wpywa na
koncentracj uwagi, rozwija pami muzyczn.
Naley wic umoliwi dzieciom suchanie rnego rodzaju muzyki
i pozwoli im pozna rne formy muzyczne, bogactwo nastrojw, barwy dwikw.
- tworzenie muzyki jest podstaw do dalszego ksztacenia muzycznego
i przygotowuje do odbioru muzyki, ksztaci przyszych twrcw i odtwrcw muzyki a take przyszych melomanw.
W niektrych przedszkolach dzieci maj moliwo uczestniczenia
w zajciach muzycznych, zwanych rytmik.
Na zajciach rytmiki, nauczyciel prowadzi rne wiczenia.
Wrd nich s:
- wiczenia inhibicyjno–incytacyjne, ksztatujce reakcj na bodce
muzyczne, np. na zmian tempa, dynamiki, wysokoci dwiku itd.
- wiczenia ruchowej interpretacji rnych wartoci rytmicznych,
ksztatujce  poczucie rytmu i korelacji ruchowej.
- wiczenia ksztacce poczucie formy muzycznej i formy ruchu., suce do ksztacenia
umiejtnoci wyczucia formy.

Komentarze
#1 | kitty dnia November 11 2006 14:20:39
Witam.
pilnie poszukuj przykadw (scenariuszy i konspektow) przykladowych zaj do przeprowadzenia w grupie przedszkolnej z dziemi ze specjalnymi potrzebami...
prosz o pomoc...
pozdrawiam Smile
#2 | Marzena dnia November 11 2006 14:42:07
Prosz napisa konkretnie czego maj dotyczy te zajcia? Komentarz jest pod formami zaj muzycznych. Czy chodzi o ten rodzaj zaj?
#3 | dotka8504 dnia August 31 2007 19:47:23
hej jestem po pedagogice opiekuczo wychowawczej dostaam prace w przedszkolu wiec jestem modym stazysta ale ta strona uatwi mi prace ale potrzebuje wzr jak naley pisac plany pracy mam grupe dzieci w wieku od 3 lat do 6 mieszana ze wzgledu na to i jest to oddzia popoudniowy prosze o wsparcie;b ale t strona jest cudnowna
Oklaski;k gratulacje
#4 | Marzena dnia August 31 2007 22:03:05
wspieramy tu modych nauczycieli, ale musisz pisa na forum Smile
#5 | beatka0885 dnia September 12 2010 10:52:19
Witam wszystkich serdecznie!
Potrzebuj Waszej pomocy. W tym roku zaczam prac w przedszkolu. Mam grup 3-4 latkw. Jednak dyrektor chce abym prowadzia rytmik w kadej grupie. O ile w swojej jeszcze mniej wicej wiem co mog robi ( jakie proste zabawy ruchowe przy muzyce) o tyle nie mam pojcia, co robi ze starszakami. Oni kiedy mieli od rytmiki pani z przygotowaniem muzycznym, ktra przychodzia z keyboardem. Ja nie mam przygotowania muzycznego. A zostaam wytypowana do tego zadania, bo taczyam troch tace towarzyskie i taniec to moja pasja. Gdy weszam do starszakw do grupy i puciam im muzyk z pyty i zaproponowaam zabaw to troch byli zdziwieni, e nie mam instrumentu. Nie chc ich zanudzi. Chc, eby te zajecia byy dla nich atrakcyjne. Pomcie. Co mog z nimi robi? I jak dugo powinnimy sz;lifowa jeden taniec, gdybym chciaa ich tego nauczy? Czy mog wprowadza w przedszkolu rne tace towarzyskie i ludowe, czy raczej ograniczy si do 2-3? Aaa.. na pierwszych zajciach kady za pomoc tamburyna pokazywa jaki ma nastrj i mwi swoje imi przy tym. Pniej poruszali si odpowiednio do muzyki ( szybko-wolno, gono-cicho), bawilimy si w pingiwnka i w krasnoludka ( kciuki do gry, okcie do tyu, kolana ugite, pupy wypite itd.). Troche bya mieszanina, ale chciaam zobaczy jak im pjdzie. Widziaam po nich, e niektre rzeczy im si podobay - szczeglnie krasnoludek, ale oglnie nie byli zachwyceni. Jestem pewna, e gdybym robia to samo, tylko grajc na instrumencie, podobao im si to. Co robi? I czy podczas jednych zaj ( a trwaj 30 minut i u maluszkw i u starszakw) powinnam wprowadza np. tylko 1 taniec, czy troszk taca a troszk jakich zabaw rytmiczno-ruchowych?
Wiem, e strasznie si rozpisaam, ale mam nadziej, e kto dotrwa do koca.
Licz na Wasz pomoc.
Pozdrawiam, B.
#6 | muzyczka dnia October 10 2010 00:53:23
Posunicie Pani Dyrektor jest zdumiewajce- albo desperackie... FrownKaza prowadzi rytmik komu, kto si na tym nie zna, a po drugie nie ma dowiadczenia w pracy z dziemi? Rytmik powinna prowadzi osoba bdca muzykiem. W przeciwnym wypadku to nie bdzie adna rytmika, ale chyba tylko "mydlenie" oczu rodzicom, e w przedszkolu jest rytmika... Zdaje mi si, e o to chyba gwnie chodzi. A moe nie ma chtnych muzykw...? Wspczuj Pani z gry. Jeli chodzi o nauk tacw, to jak najbardziej, ale fragmentami, figurami- nigdy jeden taniec nie powinien zaj 30 minut. To byaby katorga i nuda dla dzieci. Ilo nauczanych tacw zaley od ich skomplikowania. Najlepiej obserwowa zachowanie dzieci. Jeli chodzi o piew, to wprowadzone piosenki nie s na poziomie 6-latkw i na dusz met si nie sprawdz.

Radz, by poszczeglne zadania byy krtkie i urozmaicone. Po intensywnym ruchu, piew na siedzco.

ycz powodzenia, a Pani Dyrektor, by zadbaa o fachow edukacj dzieci. Pani moe uczy taca w ramach swojej pracy z grup i byoby to na pewno korzystne i dla Pani, i dla dzieci.Smile
#7 | ewi300 dnia November 04 2011 18:09:46
Witam Panie serdecznie. Ja te mam problem z rytmik...Kazali mi prowadzi rytmik w grupie 3-4-latkw, ale adnej pomocy, instrumentw jak na lekarstwo. Moe by mi kto podpowiedzia, z czego mog korzysta i co mog robi z takimi maluchami (nie gram na adnym instrumencie) 3 razy w tygodniu po 20 minut. POMOCY!!! Pozdrawiam!!!

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 11

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,842
» Najnowszy uytkownik: NikalO

  91,185,303 Unikalnych wizyt