Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Logopedyczne co nieco ...
Autorki : Magorzata ywicka i Magorzata Zakrzewska
Zapraszamy do zapoznania si pokazami prezentacji ...
Minki Martynki I
Minki Martynki II
„Minki Martynki” to prezentacja bardzo prostych wicze usprawniajcych wargi i jzyk. Jest to forma uatrakcyjnienia (mam nadziej) mudnych wicze tak koniecznych w pracy logopedy. Zabaw zaczynamy od napisu Start – jego kliknicie przenosi nas na pole z kostk. Za kadym razem „wyrzucana” jest inna liczba kropek.
Zadaniem dziecka jest wskazanie dziewczynki z waciw liczbie kropek cyferk. Po jej klikniciu pojawia si buzia prezentujca wiczenie, ktre dziecko powinno wykona. Osoba prowadzca terapi decyduje, ile razy dziecko ma owo wiczenie wykona (3 - 5). Po jego wykonaniu – pole ze strzak przenosi nas do dalszych planszy. W kadej chwili moemy zakoczy prezentacj – klikajc przycisk w grnym prawym rogu.
Mam nadziej, e wykonane przeze mnie prezentacje (zainspirowane kursem „Komputer i logopeda”) bd przydatne. M. .
Publikacja na temat wicze ortofonicznych
Wierszyki do wicze logopedycznych
nadesaa Partycja R.
Przykadowe treci programowe dotyczce wicze ortofonicznych w przedszkolu

3 latki 4 latki 5 latki 6 latki
wiczenia oddechowe - polegajce na wprawianiu w ruch lekkich przedmiotw za pomoc dmuchania -kontynuacja wicze rozpocztych z dziemi trzyletnimi - regulowanie oddechu podczas recytowania wiersza, krtkich odpowiedzi wielozdaniowych oraz piewu - doskonalenie umiejtnoci wyrazistego mwienia (regulowanie oddechu, odpowiednie stosowanie pauz, wybrzmiewanie wszystkich gosek wyrazu itp.)
wiczenia fonacyjne - regulowanie siy gosu w naturalnych sytuacjach (mwienie szeptem – mwienie gono) - rnicowanie modulacji gosu przy zdaniach pytajcych, wykrzyknikowych i oznajmujcych -kontynuacja wicze prowadzonych w poprzednich latach - wiczenia ortofoniczne i emisyjne (czysto intonacji, prawidowy oddech ) oparte na tekcie i melodii piosenek oraz dobranych tekstach z literatury dziecicej
wiczenia suchowe - porwnywanie rnych gosw (np. zwierzt, dwikw wydawanych przez pojazdw) - spostrzeganie i okrelanie rnych zjawisk akustycznych w otoczeniu - kontynuacja wicze rozpocztych z dziemi trzyletnimi - rozrnianie tempa i dynamiki w muzyce - rozrnianie dwikw w skrajnych rejestrach, skali gosu instrumentu muzycznego - naladowanie syszanych gosw, wyodrbnianie goski w wyrazie, zwaszcza w nagosie -rozwijanie suchu poprzez dostrzeganie, rozpoznawanie i rnicowanie dwikw z otoczenia - wyrnianie, rozpoznawanie i powtarzanie gosek - analiza i synteza dwikowa wyrazw - wyodrbnianie wybranych gosek w nagosie, wygosie i rdgosie, ich przeliczanie i okrelanie kolejnoci
wiczenia logorytmiczne -zabawy rytmiczne przy akompaniamencie dowolnego instrumentu muzycznego – w formie opowieci ruchowych - piewanie krtkich zda i piosenek z rwnoczesnym odtwarzaniem ich przebiegu rytmicznego za pomoc najprostszych form ruchu -zabawy rytmiczne ze piewem, z wykorzystaniem prostych elementw ruchowych - ksztacenie umiejtnoci estetycznego poruszania si - wykonywanie rytmw i prostych tematw rytmicznych na instrumentach niemelodycznych - rozwijanie wraliwoci na zmian tempa i dynamiki oraz na akcent metryczny w taktach dwu-, trzy- i czteromiarowych
wiczenia artykulacyjne - na samogoskach, atwiejszych spgoskach oraz zgoskach wiczenia szczeglnym uwzgldnieniem trudniejszych spgosek wystpujcych w tekstach - wiczenia na wszystkich goskach, ze szczeglnym uwzgldnieniem trudnych gosek przedniojzykowo-dzisowych -poprawne wymawianie wszystkich gosek i grup spgoskowych

wiczenia jzyka
„Ciut” Literatury Logopedycznej oglnej
1. Styczek Irena, Logopedia, PWN, Warszawa, 1979
2. Demelowa Genowefa, Elementy logopedii, WSiP, Warszawa, 1987
3. Minczakiewicz Elbieta Maria, Mowa – Rozwj – Zaburzenia - Terapia, Wydawnictwo Naukowe WSP, Krakw, 1997
4. Skorek Ewa Magorzata, Oblicza wad wymowy, Wydawnictwo Akademickie „ak”, Warszawa, 2001
5. Skorek Ewa Magorzata, Z logopedi na ty. Podrczny sownik logopedyczny, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Krakw, 2002
6. Zaburzenia mowy. Mowa teoria- praktyka, red. Grabias S., Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2002
7. Logopedia. Pytania i odpowiedzi, red. Gakowski T., Jastrzbowska G., wydanie II zmienione i poszerzone, Uniwersytet Opolski, Opole, 2003
Dodatkowo zawsze warto zajrze do wszelkich pozycji Bronisawa Rocawskiego DLA LOGOPEDY, NAUCZYCIELA I RODZICA
1. Antos Danuta, Demel Genowefa, Styczek Irena, Jak usuwa seplenienie i inne wady wymowy, Pastwowe Zakady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, 1967
2. Elbieta Sachajska, Uczymy poprawnej wymowy. Metodyka postpowania ortofonicznego z dziemi w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa, 1981
3. Demel Genowefa, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WsiP, Warszawa, 1983
4. Rodak Hanna, Terapia dziecka z wad wymowy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1994
5. Spaek Ewa, Piechowicz – Kuakowska Celina, Jak pomc dziecku z wad wymowy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Krakw, 1996
6. Skorek Ewa Magorzata, Samogoski. Profilaktyka, diagnoza, korekcja nieprawidowej artykulacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Krakw, 2000
7. Skorek Ewa Magorzata, wiczenia w wymowie samogosek nosowych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Krakw, 2000
8. Skorek Ewa Magorzata, Reranie. Profilaktyka, diagnoza, korekcja, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Krakw, 2003
Do WICZE indywidualnych z dzieckiem
- warto zajrze do serii zeszytw logopedycznych Wydawnictwa „Impuls”


Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 10

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,851
» Najnowszy uytkownik: Douglasger

  93,732,187 Unikalnych wizyt