Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Wiadomoci oglne o metodzie
NATURALNA NAUKA JZYKA

Naturalna nauka jzyka to nowozelandzka metoda nauki czytania, komunikowania si i pisania. Twrc metody jest Brian Cutting.
Celem metody jest wyrabianie motywacji do komunikowania si , czytania i krelenia symboli graficznych w oparciu o ksieczki z serii Soneczna Biblioteka w trakcie rnego rodzaju aktywnoci dziecka.
Soneczna Biblioteka to 40 ksieczek podzielonych na cztery grupy, wedug stopnia trudnoci. Nauczyciel zaczyna prac z pierwsz grup, a koczy z ostatni grup. Ksieczki s rwnie zrnicowane tematycznie.

Praca z ksieczkami to:
- indywidualne podejcie do kadego dziecka,
- stopniowanie trudnoci,
- integracja treci programowych.
W pracy z ksieczkami ze Sonecznej Biblioteki czytanie rozpoczynamy od caego tekstu, nastpnie przechodzimy do zdania , pniej z kolei do wyrazu, sylaby i na koniec dzieci poznaj litery i goski. Caa nauka czytania w tej metodzie opiera si na znajomoci psychologii dziecka, a w zasadzie na procesie spostrzegania, poniewa dziecko spostrzega caociowo, a dopiero pniej dokonuje procesu analizy. Dzieci na pocztku czytaj na pami, ale wanie to motywuje je do podejmowania dalszych dziaa zwizanych z czytaniem.
Praca z ksikami ze Sonecznej Biblioteki to komunikowanie si - dialog, rozmowa.
W pracy powysz metod jest to tzw. "krg dyskusyjny" - dzieci i nauczyciel siedz dookoa i rozmawiaj na dany temat - temat wynikajcy z zagadnie tygodnia. Nauczycielka zadaje pytanie zwizane z tematem kompleksowym, a dzieci dziel si swoj wiedz i dowiadczeniami. Kto mgby spyta-dlaczego rozmowa w kole? Ot dlatego i w tej rozmowie jest relacja dziecko - dziecko - nauczyciel lub nauczyciel-dziecko - dziecko - dziecko, a wic dzieci ucz si sucha siebie nawzajem, ustosunkowuj si do wypowiedzi kolegi, koleanki. Ponadto ucz si sucha i wypowiada. Pokonuj wasn niemiao.
Podczas takiej rozmowy dzieci ucz si:
- wypowiada penym zdaniem,
- wyraa swoje emocje,
- dostrzega inne dzieci w grupie,
- dostrzega problemy innych dzieci w grupie,
- kultury sowa,
- kontrolowa swoje wypowiedzi,
- bogac swoje sownictwo,
- wspycia w grupie...
Oprcz codziennego krgu dyskusyjnego jest take codzienne czytanie ksiki ze Sonecznej Biblioteki. Tym czytaniem nie naley zanudza dzieci, a wic czytanie powinno je ciekawi i zachca do samodzielnego dalszego sigania po ksieczk.
W pracy z ksieczkami ze Sonecznej Biblioteki naley pamita e dzieci musz czyta:
- codziennie,
- z nauczycielk,
- dla nauczycielki,
- dla innych dzieci,
- w parach...
Do czytania nauczyciel powinien zaopatrzy si, ewentualnie wykona samodzielnie due ksiki. Poniewa wanie tych ksiek uywa si do czytania z ca grup. Dua ksika musi mie format A4.
Ponadto mona tworzy:
- ksiki wsplnie z dziemi,
- albumy,
- karty poetyckie,
- ksiki wasnego autorstwa,
- inne pomoce suce do czytania, a wykonane wsplnie z dziemi.
Z nauk czytania nierozerwalnie zwizana jest nauka pisania.
Uzasadnienie tego faktu jest nastpujce:
1. Dzieci ucz si rozpoznawania liter i od razu krel odpowiedni liter.
2. Dzieci szybciej zapamitaj wprowadzana liter.
3. Podczas wprowadzania nowej litery i pisania jej dzieci widz (pracuje wzrok), sysz (pracuje such) oraz pisz (pracuje rka). Moe take pracowa dotyk (litera wypuka, wklsa, kasza manna...) Poznanie wielozmysowe.
Pierwszym etapem pisania jest ograniczenie paszczyzny z gry i z dou _______ . Pisanie rozpoczynamy od imienia dziecka. W 5-latkach powinno to by to by pisanie po ladzie. Nastpnie przechodzimy do pisania z wyrazem (imieniem) uoonym nad liniatur, w ktrej dziecko pisze wyraz. Cay czas nad pisaniem czuwa nauczyciel. Kolejny etap to pisanie samodzielne - prostych wyrazw i w kocu caych zda. Dzieci ucz si pisa wtedy, gdy pisz samodzielnie i wwczas, gdy pisze nauczycielka. Litery na pocztku piszemy oddzielnie, natomiast dwuznaki razem, uatwia to dzieciom zrozumienie istoty litery i goski oraz analizy syntezy wyrazw. Nauczycielka czuwa nad ca nauk pisania, a pierwszego pokazu czenia liter dokonuje na oczach dziecka.
Praca w oparciu o ksieczki z serii Soneczna Biblioteka odbywa si w kcikach edukacyjnych:
1. Kcik pisania: liniatura - rne wielkoci, wzory liter, karty alfabetyczne - rne rodzaje, mazaki, sztaluga, tabliczki do pisania, tablice sucho - cieralne;

2. Kcik czytania: mae i due ksiki ze Sonecznej Biblioteki, ksiki wykonane wsplnie z dziemi, albumy, listy od dzieci z innych przedszkoli, pudeka - niespodzianki, pudeka skarbw, zagadki, segregatory z ksieczkami dzieci, zestaw sownikowo - obrazkowy, puzzle z imionami;

3. Kcik alfabetyczny: rne alfabety np.: magnetyczny, na przylepiec, z klockw, rebusy, suwaki literowe, wzory napisw, koperty z imieniem i nazwiskiem, alfabet cienny,trjstopniowa lekcja sowna;

4. Kcik matematyczny: cyfry, znaki figury geometryczne, obrazki do klasyfikacji, "Praczka" (klamerki i cyfry), kostki do gry, centymetr do mierzenia, klocki Dienesa, karty matematyczne, suwaki matematyczne;

5. Kcik badawczy: mikroskop, lupy, materia badawczy, pytki szklane do bada, ksiki o tematyce przyrodniczej;
6. Kcik plastyczny: kartki, plastelina, farby, owki, kolorowani, wycinanki, bibua, gazety, pdzle, noyczki;
7. Kcik teatralny: pacynki, kukieki, maski, stroje do przebierania, czapki, kapelusze, bluzki, peleryny, krawaty&;

8. Kcik gimnastyczny: materace, woreczki, krki, szarfy, kka do hula hop…
9. Kcik z komputerem lub maszyn do pisania: kartki, wzory pisma, edukacyjne programy komputerowe dla dzieci…

Do kcikw edukacyjnych tworzymy karty pracy – jest to karta z zadaniem do wykonania przez dzieci.
Karta pracy to pomoc dydaktyczna:
- przygotowana dla dzieci o zrnicowanych poziomach edukacji,
- skonstruowana dla kilku kcikw edukacyjnych,
- speniajca warunek indywidualizacji.
Karty pracy to materia dydaktyczny, ktry opracowuje nauczycielka w oparciu o ksieczk ze Sonecznej Biblioteki i temat tygodnia. Nauczycielka tworzy je do kcikw edukacyjnych pamitajc o stopniowaniu trudnoci i indywidualnym podejciu do kadego dziecka. Wrd kart pracy moemy wyrni: przeprowadzki liter, szyfry matematyczne, szyfry obrazkowe, labirynty literowe, cyfrowe, wykrelanki liter i inne. Wypeniona przez dziecko karta pracy jest dla nauczycielki materiaem diagnostycznym na podstawie ktrego, nauczycielka dokonuje "oceny" umiejtnoci dziecka oraz planuje dalsz prac z dzieckiem.
Nauczyciel pracujcy t metod zyskuje take wiele korzyci: Przede wszystkim:
- dowiaduje si jakie dzieci ma w grupie,
- dzieci informuj go o swoich problemach,
- moe poprawia wady wymowy dzieci,
- wzbogaca sownictwo dzieci,
- wzbudza zaufanie wrd dzieci,
- uczy dzieci wyraania swoich myli,
- wprowadza odpowiedni nastrj na zajciach (radosny lub smutny),
- uczy dzieci cierpliwoci, umiejtnoci oczekiwania na swoj kolej...


Komentarze
#1 | dana40 dnia November 07 2006 13:52:05
Podoba mi si ta metoda. myl, e dobrze by byo zrobi jaki kurs, by mc j wprowadzi, no i zachcic kolezanki Grin
Acha, w punkcie 4 - kcik matematyczny nie otwiera mi sie zdjcie (pusty kwadrat z krzyykiem) Musze poszperaw internecie o twrcy tej metody, cho tutaj bardzo fajnie opisaas wszystko Marzenko! Czy zestaw tych 40 ksieczek zakupuje przedszkole? i jaki jest koszt takiego zestawu? Pozdrawiam!
#2 | Marzena dnia November 07 2006 17:55:34
Ksiek ju raczej nie dostaniesz, ja mam unikaty. Kiedy kupowali je rodzice. Nie wiem czy nab polskich stronach znajdziesz co na temat Brian-a Cutting. Ja zgbiam t metod do "cna" Smile . Jeli masz jeszcze pytania, to pytaj. Cho panie Czerwiska i Naronik autorki podrcznika rozpoczy prac nnj to nie wiem czy pracuj nadal, a ja jestem jej wierna. Smile
#3 | Marzena dnia November 07 2006 17:56:43
Zdjcia z kcika matematycznego brakuje, musz to naprawi.
#4 | dabrowka dnia November 26 2006 23:39:00
chtnie bym sie skusia na wprowadzenie tej metody na swoim gruncie tylko nie wiem czy dam rad z tymi ksikami Jak je samemu stworzy i powiedz mi prosz w jakim wieku dzieci gotowe sa do pracy t metod Ja pracowaam metoda I.Majchrzak Wprowadzenie dziecka w wiat pisma Te uwaam e jest nieza Smile
#5 | Marzena dnia February 01 2007 08:40:59
Zaczynasz od 3 latkw, ale pracowaam rwnie z 5 i z 6 latkami bez wczeniejszego wprowadzania etj metody. jestem weterank Smile Wszak to ju 10 lat praktyki.
#6 | Amelia123 dnia April 09 2007 10:33:37
hej! z moich wiadomoci-sprawdzonych-wynika, e twrc naturalnej nauki jzyka jest Wandy Pye, a nie podany powyej Brian Cutting
#7 | Marzena dnia April 09 2007 21:32:41
To jest grupa Wandy Pye. Natomiast same ksiki tworzy Brian Cutting. Miaam kontakt mailowy z Wandy Pye (miaam kilka pyta odnonie metody) i wanie od niej dostaam maila do Briana Cutting, jako osoby najbardziej zaangaowanej w cao.
#8 | analoczek dnia November 11 2007 20:26:37
Zgbiam i zgbiam te stron i coraz bardziej jestem zaciekawiona t metoda, ale zupenie nie wiem jak maj wyglda te ksiki. W planach pracy zamieszczonych na stornie jest punkt: czytanie ksiki.... Czy mogaby np zamieci na stronie ktr z nich?
#9 | Marzena dnia November 11 2007 23:21:46
Wygld ksiki znajdziesz w linku Moje pomoce. Nie moliwoci zeskanowania ksiki, poniewa ma format A-3, a nie mam takiego skanera. Mog zrobi zdjcia kadej kartce i na stron "wrzuci" zdjcia.
#10 | elqu dnia April 17 2008 10:33:52
Ciekawa metoda. Lecz jak ni pracowa, skoro piszesz, e ksieczek ju nie ma na rynku. Czy mona je zrobi samemu? Ale gdzie zobaczy wzr. Czy s organizowane kursy? Cigle grzebi w teoriach rnych metod i nie wiem, ktr wybra. Rocawskiego czy t?

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 8

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,842
» Najnowszy uytkownik: NikalO

  91,185,460 Unikalnych wizyt