Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...
Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka
Wiadomości ogólne o metodzie
NATURALNA NAUKA JĘZYKA

Naturalna nauka języka to nowozelandzka metoda nauki czytania, komunikowania się i pisania. Twórcą metody jest Brian Cutting.
Celem metody jest wyrabianie motywacji do komunikowania się , czytania i kreślenia symboli graficznych w oparciu o książeczki z serii Słoneczna Biblioteka w trakcie różnego rodzaju aktywności dziecka.
Słoneczna Biblioteka to 40 książeczek podzielonych na cztery grupy, według stopnia trudności. Nauczyciel zaczyna pracę z pierwszą grupą, a kończy z ostatnią grupą. Książeczki są również zróżnicowane tematycznie.

Praca z książeczkami to:
- indywidualne podejście do każdego dziecka,
- stopniowanie trudności,
- integracja treści programowych.
W pracy z książeczkami ze Słonecznej Biblioteki czytanie rozpoczynamy od całego tekstu, następnie przechodzimy do zdania , później z kolei do wyrazu, sylaby i na koniec dzieci poznają litery i głoski. Cała nauka czytania w tej metodzie opiera się na znajomości psychologii dziecka, a w zasadzie na procesie spostrzegania, ponieważ dziecko spostrzega całościowo, a dopiero później dokonuje procesu analizy. Dzieci na początku czytają na pamięć, ale właśnie to motywuje je do podejmowania dalszych działań związanych z czytaniem.
Praca z książkami ze Słonecznej Biblioteki to komunikowanie się - dialog, rozmowa.
W pracy powyższą metodą jest to tzw. "krąg dyskusyjny" - dzieci i nauczyciel siedzą dookoła i rozmawiają na dany temat - temat wynikający z zagadnień tygodnia. Nauczycielka zadaje pytanie związane z tematem kompleksowym, a dzieci dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami. Ktoś mógłby spytać-dlaczego rozmowa w kole? Otóż dlatego iż w tej rozmowie jest relacja dziecko - dziecko - nauczyciel lub nauczyciel-dziecko - dziecko - dziecko, a więc dzieci uczą się słuchać siebie nawzajem, ustosunkowują się do wypowiedzi kolegi, koleżanki. Ponadto uczą się słuchać i wypowiadać. Pokonują własną nieśmiałość.
Podczas takiej rozmowy dzieci uczą się:
- wypowiadać pełnym zdaniem,
- wyrażać swoje emocje,
- dostrzegać inne dzieci w grupie,
- dostrzegać problemy innych dzieci w grupie,
- kultury słowa,
- kontrolować swoje wypowiedzi,
- bogacą swoje słownictwo,
- współżycia w grupie...
Oprócz codziennego kręgu dyskusyjnego jest także codzienne czytanie książki ze Słonecznej Biblioteki. Tym czytaniem nie należy zanudzać dzieci, a więc czytanie powinno je ciekawić i zachęcać do samodzielnego dalszego sięgania po książeczkę.
W pracy z książeczkami ze Słonecznej Biblioteki należy pamiętać że dzieci muszą czytać:
- codziennie,
- z nauczycielką,
- dla nauczycielki,
- dla innych dzieci,
- w parach...
Do czytania nauczyciel powinien zaopatrzyć się, ewentualnie wykonać samodzielnie duże książki. Ponieważ właśnie tych książek używa się do czytania z całą grupą. Duża książka musi mieć format A4.
Ponadto można tworzyć:
- książki wspólnie z dziećmi,
- albumy,
- karty poetyckie,
- książki własnego autorstwa,
- inne pomoce służące do czytania, a wykonane wspólnie z dziećmi.
Z nauką czytania nierozerwalnie związana jest nauka pisania.
Uzasadnienie tego faktu jest następujące:
1. Dzieci uczą się rozpoznawania liter i od razu kreślą odpowiednią literę.
2. Dzieci szybciej zapamiętają wprowadzana literę.
3. Podczas wprowadzania nowej litery i pisania jej dzieci widzą (pracuje wzrok), słyszą (pracuje słuch) oraz piszą (pracuje ręka). Może także pracować dotyk (litera wypukła, wklęsła, kasza manna...) Poznanie wielozmysłowe.
Pierwszym etapem pisania jest ograniczenie płaszczyzny z góry i z dołu _______ . Pisanie rozpoczynamy od imienia dziecka. W 5-latkach powinno to być to być pisanie po śladzie. Następnie przechodzimy do pisania z wyrazem (imieniem) ułożonym nad liniaturą, w której dziecko pisze wyraz. Cały czas nad pisaniem czuwa nauczyciel. Kolejny etap to pisanie samodzielne - prostych wyrazów i w końcu całych zdań. Dzieci uczą się pisać wtedy, gdy piszą samodzielnie i wówczas, gdy pisze nauczycielka. Litery na początku piszemy oddzielnie, natomiast dwuznaki razem, ułatwia to dzieciom zrozumienie istoty litery i głoski oraz analizy syntezy wyrazów. Nauczycielka czuwa nad całą nauką pisania, a pierwszego pokazu łączenia liter dokonuje na oczach dziecka.
Praca w oparciu o książeczki z serii Słoneczna Biblioteka odbywa się w kącikach edukacyjnych:
1. Kącik pisania: liniatura - różne wielkości, wzory liter, karty alfabetyczne - różne rodzaje, mazaki, sztaluga, tabliczki do pisania, tablice sucho - ścieralne;

2. Kącik czytania: małe i duże książki ze Słonecznej Biblioteki, książki wykonane wspólnie z dziećmi, albumy, listy od dzieci z innych przedszkoli, pudełka - niespodzianki, pudełka skarbów, zagadki, segregatory z książeczkami dzieci, zestaw słownikowo - obrazkowy, puzzle z imionami;

3. Kącik alfabetyczny: różne alfabety np.: magnetyczny, na przylepiec, z klocków, rebusy, suwaki literowe, wzory napisów, koperty z imieniem i nazwiskiem, alfabet ścienny,trójstopniowa lekcja słowna;

4. Kącik matematyczny: cyfry, znaki figury geometryczne, obrazki do klasyfikacji, "Praczka" (klamerki i cyfry), kostki do gry, centymetr do mierzenia, klocki Dienesa, karty matematyczne, suwaki matematyczne;

5. Kącik badawczy: mikroskop, lupy, materiał badawczy, płytki szklane do badań, książki o tematyce przyrodniczej;
6. Kącik plastyczny: kartki, plastelina, farby, ołówki, kolorowani, wycinanki, bibuła, gazety, pędzle, nożyczki;
7. Kącik teatralny: pacynki, kukiełki, maski, stroje do przebierania, czapki, kapelusze, bluzki, peleryny, krawaty&;

8. Kącik gimnastyczny: materace, woreczki, krążki, szarfy, kółka do hula hop…
9. Kącik z komputerem lub maszyną do pisania: kartki, wzory pisma, edukacyjne programy komputerowe dla dzieci…

Do kącików edukacyjnych tworzymy karty pracy – jest to karta z zadaniem do wykonania przez dzieci.
Karta pracy to pomoc dydaktyczna:
- przygotowana dla dzieci o zróżnicowanych poziomach edukacji,
- skonstruowana dla kilku kącików edukacyjnych,
- spełniająca warunek indywidualizacji.
Karty pracy to materiał dydaktyczny, który opracowuje nauczycielka w oparciu o książeczkę ze Słonecznej Biblioteki i temat tygodnia. Nauczycielka tworzy je do kącików edukacyjnych pamiętając o stopniowaniu trudności i indywidualnym podejściu do każdego dziecka. Wśród kart pracy możemy wyróżnić: przeprowadzki liter, szyfry matematyczne, szyfry obrazkowe, labirynty literowe, cyfrowe, wykreślanki liter i inne. Wypełniona przez dziecko karta pracy jest dla nauczycielki materiałem diagnostycznym na podstawie którego, nauczycielka dokonuje "oceny" umiejętności dziecka oraz planuje dalszą pracę z dzieckiem.
Nauczyciel pracujący tą metodą zyskuje także wiele korzyści: Przede wszystkim:
- dowiaduje się jakie dzieci ma w grupie,
- dzieci informują go o swoich problemach,
- może poprawiać wady wymowy dzieci,
- wzbogaca słownictwo dzieci,
- wzbudza zaufanie wśród dzieci,
- uczy dzieci wyrażania swoich myśli,
- wprowadza odpowiedni nastrój na zajęciach (radosny lub smutny),
- uczy dzieci cierpliwości, umiejętności oczekiwania na swoją kolej...

Komentarze
#1 | dana40 dnia listopada 07 2006 13:52:05
Podoba mi się ta metoda. myślę, że dobrze by było zrobić jakiś kurs, by móc ją wprowadzić, no i zachęcic kolezanki Grin
Acha, w punkcie 4 - kącik matematyczny nie otwiera mi sie zdjęcie (pusty kwadrat z krzyżykiem) Musze poszperaćw internecie o twórcy tej metody, choć tutaj bardzo fajnie opisałas wszystko Marzenko! Czy zestaw tych 40 książeczek zakupuje przedszkole? i jaki jest koszt takiego zestawu? Pozdrawiam!
#2 | Marzena dnia listopada 07 2006 17:55:34
Książek już raczej nie dostaniesz, ja mam unikaty. Kiedyś kupowali je rodzice. Nie wiem czy nab polskich stronach znajdziesz coś na temat Brian-a Cutting. Ja zgłębiłam tę metodę do "cna" Smile . Jeśli masz jeszcze pytania, to pytaj. Choć panie Czerwińska i Narożnik autorki podręcznika rozpoczęły pracę nnj to nie wiem czy pracują nadal, a ja jestem jej wierna. Smile
#3 | Marzena dnia listopada 07 2006 17:56:43
Zdjęcia z kącika matematycznego brakuje, muszę to naprawić.
#4 | dabrowka dnia listopada 26 2006 23:39:00
chętnie bym sie skusiła na wprowadzenie tej metody na swoim gruncie tylko nie wiem czy dam radę z tymi książkami Jak je samemu stworzyć i powiedz mi proszę w jakim wieku dzieci gotowe sa do pracy tą metodą Ja pracowałam metoda I.Majchrzak Wprowadzenie dziecka w świat pisma Też uważam że jest niezła Smile
#5 | Marzena dnia lutego 01 2007 08:40:59
Zaczynasz od 3 latków, ale pracowałam również z 5 i z 6 latkami bez wcześniejszego wprowadzania etj metody. jestem weteranką Smile Wszak to już 10 lat praktyki.
#6 | Amelia123 dnia kwietnia 09 2007 10:33:37
hej! z moich wiadomości-sprawdzonych-wynika, że twórcą naturalnej nauki języka jest Wandy Pye, a nie podany powyżej Brian Cutting
#7 | Marzena dnia kwietnia 09 2007 21:32:41
To jest grupa Wandy Pye. Natomiast same książki tworzył Brian Cutting. Miałam kontakt mailowy z Wandy Pye (miałam kilka pytań odnośnie metody) i właśnie od niej dostałam maila do Briana Cutting, jako osoby najbardziej zaangażowanej w całość.
#8 | analoczek dnia listopada 11 2007 20:26:37
Zgłębiam i zgłębiam te stronę i coraz bardziej jestem zaciekawiona tą metoda, ale zupełnie nie wiem jak mają wyglądać te książki. W planach pracy zamieszczonych na stornie jest punkt: czytanie książki.... Czy mogłabyś np zamieścić na stronie którąś z nich?
#9 | Marzena dnia listopada 11 2007 23:21:46
Wygląd książki znajdziesz w linku Moje pomoce. Nie możliwości zeskanowania książki, ponieważ ma format A-3, a nie mam takiego skanera. Mogę zrobić zdjęcia każdej kartce i na stronę "wrzucić" zdjęcia.
#10 | elqu dnia kwietnia 17 2008 10:33:52
Ciekawa metoda. Lecz jak nią pracować, skoro piszesz, że książeczek już nie ma na rynku. Czy można je zrobić samemu? Ale gdzie zobaczyć wzór. Czy są organizowane kursy? Ciągle grzebię w teoriach różnych metod i nie wiem, którą wybrać. Rocławskiego czy tę?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Prawo
Księgarenka
Książki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne
Relaks
* Strona 1
Aktualnie online
· Goci online: 10

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 59,854
· Najnowszy uytkownik: MagdalenaMagdalena