Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziau przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zada w postaci celw osiganych przez dzieci na zakoczenie wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie caociowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia si, co umoliwia dziecku odkrywanie wasnych moliwoci, sensu dziaania oraz gromadzenie dowiadcze na drodze prowadzcej do prawdy, dobra i pikna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiga dojrzao do podjcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Zadania przedszkola

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywnoci dziecka poprzez organizacj warunkw sprzyjajcych nabywaniu dowiadcze w fizycznym, emocjonalnym, spoecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2. Tworzenie warunkw umoliwiajcych dzieciom swobodny rozwj, zabaw i odpoczynek w poczuciu bezpieczestwa.

3. Wspieranie aktywnoci dziecka podnoszcej poziom integracji sensorycznej i umiejtnoci korzystania z rozwijajcych si procesw poznawczych.

4.Zapewnienie prawidowej organizacji warunkw sprzyjajcych nabywaniu przez dzieci dowiadcze, ktre umoliwi im cigo procesw adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijajcym si w sposb nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5. Wspieranie samodzielnej dziecicej eksploracji wiata, dobr treci adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego moliwoci percepcyjnych, wyobrae i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowa.

6. Wzmacnianie poczucia wartoci, indywidualno, oryginalno dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjajcych rozwojowi nawykw i zachowa prowadzcych do samodzielnoci, dbania o zdrowie, sprawno ruchow i bezpieczestwo, w tym bezpieczestwo w ruchu drogowym.

8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczu wasnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiajcych si w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzgldniajcych treci adekwatne do intelektualnych moliwoci i oczekiwa rozwojowych dzieci.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujcych wraliwo dziecka, w tym wraliwo estetyczn, w odniesieniu do wielu sfer aktywnoci czowieka: mowy, zachowania, ruchu, rodowiska, ubioru, muzyki, taca, piewu, teatru, plastyki.

10. Tworzenie warunkw pozwalajcych na bezpieczn, samodzieln eksploracj otaczajcej dziecko przyrody, stymulujcych rozwj wraliwoci i umoliwiajcych poznanie wartoci oraz norm odnoszcych si do rodowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11. Tworzenie warunkw umoliwiajcych bezpieczn, samodzieln eksploracj elementw techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego dziaania, prezentowania wytworw swojej pracy.

12. Wspdziaanie z rodzicami, rnymi rodowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodzicw za rdo istotnych wartoci, na rzecz tworzenia warunkw umoliwiajcych rozwj tosamoci dziecka.

13. Kreowanie, wsplne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzcych do poznania przez dziecko wartoci i norm spoecznych, ktrych rdem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorose osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowa wynikajcych z wartoci moliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14. Systematyczne uzupenianie, za zgod rodzicw, realizowanych treci wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikajce z pojawienia si w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczestwa i harmonijnego rozwoju.

15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmw uczenia si dziecka, prowadzce do osignicia przez nie poziomu umoliwiajcego podjcie nauki w szkole.

16. Organizowanie zaj – zgodnie z potrzebami – umoliwiajcych dziecku poznawanie kultury i jzyka mniejszoci narodowej lub etnicznej lub jzyka regionalnego – kaszubskiego.

17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjajcych budowaniu zainteresowania dziecka jzykiem obcym nowoytnym, chci poznawania innych kultur.

Przygotowanie dzieci do posugiwania si jzykiem obcym nowoytnym nie dotyczy:
1)dzieci posiadajcych orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego wydane ze wzgldu na niepenosprawno intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadajcych orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego wydane ze wzgldu na niepenosprawnoci sprzone, jeeli jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
2) dzieci posiadajcych orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego wydane ze wzgldu na inne ni wymienione w pkt 1 rodzaje niepenosprawnoci, o ktrych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak moliwoci realizacji przygotowania do posugiwania si jzykiem obcym nowoytnym ze wzgldu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz moliwoci psychofizyczne dziecka.

Osignicia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjcia nauki w szkole:
1) zgasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynnoci higieniczne;
2) wykonuje czynnoci samoobsugowe: ubieranie si i rozbieranie, w tym czynnoci precyzyjne, np. zapinanie guzikw, wizanie sznurowade;
3) spoywa posiki z uyciem sztucw, nakrywa do stou i sprzta po posiku;
4) komunikuje potrzeb ruchu, odpoczynku itp.;
5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje rne formy ruchu: biene, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystujc zabawki, materiay uytkowe, w tym materia naturalny;
7) wykonuje czynnoci, takie jak: sprztanie, pakowanie, trzymanie przedmiotw jedn rk i oburcz, maych przedmiotw z wykorzystaniem odpowiednio uksztatowanych chwytw doni, uywa chwytu pisarskiego podczas rysowania, krelenia i pierwszych prb pisania;
8) wykonuje podstawowe wiczenia ksztatujce nawyk utrzymania prawidowej postawy ciaa;
9) wykazuje sprawno ciaa i koordynacj w stopniu pozwalajcym na rozpoczcie systematycznej nauki czynnoci zoonych, takich jak czytanie i pisanie.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjcia nauki w szkole:
1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, prbuje radzi sobie z ich przeywaniem;
2) szanuje emocje swoje i innych osb;
3) przeywa emocje w sposb umoliwiajcy mu adaptacj w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a take w nowej grupie dzieci i osb dorosych;
4) przedstawia swoje emocje i uczucia, uywajc charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
5) rozstaje si z rodzicami bez lku, ma wiadomo, e rozstanie takie bywa dusze lub krtsze;
6) rozrnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma wiadomo, e odczuwaj i przeywaj je wszyscy ludzie;
7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraa swoje wasne strategie, wspierane przez osoby dorose lub rwienikw;
8) zauwaa, e nie wszystkie przeywane emocje i uczucia mog by podstaw do podejmowania natychmiastowego dziaania, panuje nad nieprzyjemn emocj, np. podczas czekania na wasn kolej w zabawie lub innej sytuacji;
9) wczuwa si w emocje i uczucia osb z najbliszego otoczenia;
10) dostrzega, e zwierzta posiadaj zdolno odczuwania, przejawia w stosunku do nich yczliwo i trosk;
11) dostrzega emocjonaln warto otoczenia przyrodniczego jako rda satysfakcji estetycznej.

III. Spoeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjcia nauki w szkole:
1) przejawia poczucie wasnej wartoci jako osoby, wyraa szacunek wobec innych osb i przestrzegajc tych wartoci, nawizuje relacje rwienicze;
2) odczuwa i wyjania swoj przynaleno do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chopcw, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;
3) posuguje si swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;
4) uywa zwrotw grzecznociowych podczas powitania, poegnania, sytuacji wymagajcej przeproszenia i przyjcia konsekwencji swojego zachowania;
5) ocenia swoje zachowanie w kontekcie podjtych czynnoci i zada oraz przyjtych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, wspdziaa z dziemi w zabawie, pracach uytecznych, podczas odpoczynku;
6) nazywa i rozpoznaje wartoci zwizane z umiejtnociami i zachowaniami spoecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosych, szacunek do ojczyzny, yczliwo okazywana dzieciom i dorosym – obowizkowo, przyja, rado;
7) respektuje prawa i obowizki swoje oraz innych osb, zwracajc uwag na ich indywidualne potrzeby;
8) obdarza uwag inne dzieci i osoby dorose;
9) komunikuje si z dziemi i osobami dorosymi, wykorzystujc komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraa swoje oczekiwania spoeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjcia nauki w szkole:
1) wyraa swoje rozumienie wiata, zjawisk i rzeczy znajdujcych si w bliskim otoczeniu za pomoc komunikatw pozawerbalnych: taca, intencjonalnego ruchu, gestw, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiau naturalnego;
2) wyraa swoje rozumienie wiata, zjawisk i rzeczy znajdujcych si w bliskim otoczeniu za pomoc jzyka mwionego, posuguje si jzykiem polskim w mowie zrozumiaej dla dzieci i osb dorosych, mwi pynnie, wyranie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i gone dwiki mowy, rozrnia goski na pocztku i kocu w wybranych prostych fonetycznie sowach;
3) odrnia elementy wiata fikcji od realnej rzeczywistoci; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
4) rozpoznaje litery, ktrymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkry, odczytuje krtkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisw drukowanych dotyczce treci znajdujcych zastosowanie w codziennej aktywnoci;
5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objania kolejno zdarze w prostych historyjkach obrazkowych, ukada historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, ukada i rozwizuje zagadki;
6) wykonuje wasne eksperymenty jzykowe, nadaje znaczenie czynnociom, nazywa je, tworzy arty jzykowe i sytuacyjne, uwanie sucha i nadaje znaczenie swym dowiadczeniom;
7) eksperymentuje rytmem, gosem, dwikami i ruchem, rozwijajc swoj wyobrani muzyczn; sucha, odtwarza i tworzy muzyk, piewa piosenki, porusza si przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokoci dwiku oraz wyraa j ruchem, reaguje na sygnay, muzykuje z uyciem instrumentw oraz innych rde dwiku; piewa piosenki z dziecicego repertuaru oraz atwe piosenki ludowe; chtnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraa emocje i zjawiska pozamuzyczne rnymi rodkami aktywnoci muzycznej; aktywnie sucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieni, np. wane dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystoci narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystoci np. Dnia Babci i Dziadka, wita przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu sucha muzyki;
8) wykonuje wasne eksperymenty graficzne farb, kredk, owkiem, mazakiem itp., tworzy proste i zoone znaki, nadajc im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreli wybrane litery i cyfry na gadkiej kartce papieru, wyjania sposb powstania wykrelonych, narysowanych lub zapisanych ksztatw, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, okrela kierunki i miejsca na kartce papieru;
9) czyta obrazy, wyodrbnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujce si w otoczeniu, wyjania ich znaczenie;
10) wymienia nazw swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godo, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole zwizane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje si, e Polska jest jednym z krajw Unii Europejskiej;
11) wyraa ekspresj twrcz podczas czynnoci konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrze, nadajc znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, okrela ich pooenie, liczb, ksztat, wielko, ciar, porwnuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybran cech;
12) klasyfikuje przedmioty wedug: wielkoci, ksztatu, koloru, przeznaczenia, ukada przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza ukady przedmiotw i tworzy wasne, nadajc im znaczenie, rozrnia podstawowe figury geometryczne (koo, kwadrat, trjkt, prostokt);
13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru dugoci przedmiotw, wykorzystujc np. do, stop, but; 14) okrela kierunki i ustala pooenie przedmiotw w stosunku do wasnej osoby, a take w stosunku do innych przedmiotw, rozrnia stron lew i praw;
15) przelicza elementy zbiorw w czasie zabawy, prac porzdkowych, wicze i wykonywania innych czynnoci, posuguje si liczebnikami gwnymi i porzdkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczajce liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji uytkowej, liczy obiekty, odrnia liczenie bdne od poprawnego;
16) posuguje si w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynnoci pojciami dotyczcymi nastpstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pr roku, nazwami dni tygodnia i miesicy;
17) rozpoznaje modele monet i banknotw o niskich nominaach, porzdkuje je, rozumie, do czego su pienidze w gospodarstwie domowym;
18) posuguje si pojciami dotyczcymi zjawisk przyrodniczych, np. tcza, deszcz, burza, opadanie lici z drzew, sezonowa wdrwka ptakw, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczcymi ycia zwierzt, rolin, ludzi w rodowisku przyrodniczym, korzystania z dbr przyrody, np. grzybw, owocw, zi;
19) podejmuje samodzieln aktywno poznawcz np. ogldanie ksiek, zagospodarowywanie przestrzeni wasnymi pomysami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;
20) wskazuje zawody wykonywane przez rodzicw i osoby z najbliszego otoczenia, wyjania, czym zajmuje si osoba wykonujca dany zawd;
21) rozumie bardzo proste polecenia w jzyku obcym nowoytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; uywa wyrazw i zwrotw majcych znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynnoci; powtarza rymowanki i proste wierszyki, piewa piosenki w grupie; rozumie oglny sens krtkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy s wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimik, gestami;
22) reaguje na proste polecenie w jzyku mniejszoci narodowej lub etnicznej, uywa wyrazw i zwrotw majcych znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnociach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, piewa piosenki; rozumie oglny sens krtkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godo (symbol) swojej wsplnoty narodowej lub etnicznej;
23) reaguje na proste polecenie w jzyku regionalnym – kaszubskim, uywa wyrazw i zwrotw majcych znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnociach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, piewa piosenki; rozumie oglny sens krtkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem, zna godo (symbol) swojej wsplnoty regionalnej – kaszubskiej.

Warunki i sposb realizacji
1. Zgodnie z zapisami dotyczcymi zada przedszkola nauczyciele organizuj zajcia wspierajce rozwj dziecka. Wykorzystuj do tego kad sytuacj i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajcia kierowane i niekierowane. Wszystkie dowiadczenia dzieci pynce z organizacji pracy przedszkola s efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Wane s zatem zajcia kierowane, jak i czas spoywania posikw, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystoci przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo wana jest samodzielna zabawa.
2. Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazuj na konieczno uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, ktrych spenieniem powinna sta si dobrze zorganizowana zabawa, zarwno w budynku przedszkola, jak i na wieym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wie si z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zaj na wieym powietrzu powinna by elementem codziennej pracy z dzieckiem w kadej grupie wiekowej.
3. Nauczyciele, organizujc zajcia kierowane, bior pod uwag moliwoci dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyraania swoich stanw emocjonalnych, komunikacji oraz chci zabawy. Wykorzystuj kad naturalnie pojawiajc si sytuacj edukacyjn prowadzc do osignicia dojrzaoci szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywoane np. oczekiwaniem poznania liter skutkuj zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeeli dzieci w sposb naturalny s zainteresowane zabawami prowadzcymi do wicze czynnoci zoonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tyche czynnoci zgodnie z fizjologi i natur pojawiania si tyche procesw.
4. Przedszkole jest miejscem, w ktrym poprzez zabaw dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwizaniem metodycznym, ktre sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujce do nauki pisania liter prowadzi powinny jedynie do optymalizacji napicia miniowego, wicze planowania ruchu przy kreleniu znakw o charakterze literopodobnym, wicze czytania liniatury, wodzenia po ladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy si czynnoci zoonych z udziaem caej grupy, lecz przygotowuje si do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.
5. Nauczyciele diagnozuj, obserwuj dzieci i twrczo organizuj przestrze ich rozwoju, wczajc do zabaw i dowiadcze przedszkolnych potencja tkwicy w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.
6. Wspczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniajcym si otoczeniu, std przedszkole powinno sta si miejscem, w ktrym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu.
7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzajcych si systematycznie fazach, ktre pozwalaj dziecku na stopniowe zrozumienie pojcia czasu i organizacji oraz daj poczucie bezpieczestwa i spokoju, zapewniajc mu zdrowy rozwj.
8. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypenionym zabaw, ktra pod okiem specjalistw tworzy pole dowiadcze rozwojowych budujcych dojrzao szkoln. Nauczyciele zwracaj uwag na konieczno tworzenia stosownych nawykw ruchowych u dzieci, ktre bd niezbdne, aby rozpocz nauk w szkole, a take na rol poznawania wielozmysowego. Szczeglne znaczenie dla budowy dojrzaoci szkolnej maj zajcia rytmiki, ktre powinny by prowadzone w kadej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczeglnym uwzgldnieniem wicze zapobiegajcych wadom postawy.
9. Nauczyciele systematycznie informuj rodzicw o postpach w rozwoju ich dziecka, zachcaj do wsppracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowuj diagnoz dojrzaoci szkolnej dla tych dzieci, ktre w danym roku maj rozpocz nauk w szkole.
10. Przygotowanie dzieci do posugiwania si jzykiem obcym nowoytnym powinno by wczone w rne dziaania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywa si przede wszystkim w formie zabawy. Naley stworzy warunki umoliwiajce dzieciom osuchanie si z jzykiem obcym w rnych sytuacjach ycia codziennego. Moe to zosta zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych polece w jzyku obcym w toku rnych zaj i zabaw, wspln lektur ksieczek dla dzieci w jzyku obcym, wczanie do zaj rymowanek, prostych wierszykw, piosenek oraz materiaw audiowizualnych w jzyku obcym. Nauczyciel prowadzcy zajcia z dziemi powinien wykorzysta naturalne sytuacje wynikajce ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtrzy lub zastosowa w dalszej zabawie poznane przez dzieci sowa lub zwroty.
Dokonujc wyboru jzyka obcego nowoytnego, do posugiwania si ktrym bd przygotowywane dzieci uczszczajce do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, naley bra pod uwag, jaki jzyk obcy nowoytny jest nauczany w szkoach podstawowych na terenie danej gminy.
11. Aranacja przestrzeni wpywa na aktywno wychowankw, dlatego proponuje si takie jej zagospodarowanie, ktre pozwoli dzieciom na podejmowanie rnorodnych form dziaania. Wskazane jest zorganizowanie staych i czasowych kcikw zainteresowa. Jako stae proponuje si kciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. Jako czasowe proponuje si kciki zwizane z realizowan tematyk, witami okolicznociowymi, specyfik pracy przedszkola.
12. Elementem przestrzeni s take zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego dziaania, odkrywania zjawisk oraz zachodzcych procesw, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejtnoci, inspirowania do prowadzenia wasnych eksperymentw. Istotne jest, aby kade dziecko miao moliwo korzystania z nich bez nieuzasadnionych ogranicze czasowych.
13. Elementem przestrzeni w przedszkolu s odpowiednio wyposaone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci (leak, materac, mata, poduszka), jak rwnie elementy wyposaenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
14. Estetyczna aranacja wntrz umoliwia celebrowanie posikw (kulturalne, spokojne ich spoywanie poczone z nauk posugiwania si sztucami), a take moliwo wybierania potraw przez dzieci (walory odywcze i zdrowotne produktw), a nawet ich komponowania.
15.Aranacja wntrz umoliwia dzieciom podejmowanie prac porzdkowych np. po i przed posikami, po zakoczonej zabawie, przed wyjciem na spacer.


Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 13

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,851
» Najnowszy uytkownik: Douglasger

  93,734,227 Unikalnych wizyt