Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Kcik poezji 8

Przyjaciel to kto, kto wie wszystko o tobie, a mimo to ci kocha.
-Thomas Fuller

Najlepszym przyjacielem jest ten,
kto nie pytajc o powd twego smutku,
potrafi sprawi, e znw wraca rado. . . .
w Jan Bosko

Nie jest bogaty ten, kto duo ma, lecz ten, kto duo daje
Erich Fromm

Bd takim, aby nie musia czerwieni si przed samym sob...
Wiktor Hugo

pieszmy si
(Annie Kamieskiej)

pieszmy si kocha ludzi tak szybko odchodz
zostan po nich buty i telefon guchy
tylko to co niewane jak krowa si wlecze
najwaniejsze tak prdkie e nagle si staje
potem cisza normalna wic cakiem nieznona
jak czysto urodzona najprociej z rozpaczy
kiedy mylimy o kim zostajc bez niego

Nie bd pewny e czas masz bo pewno niepewna
zabiera nam wraliwo tak jak kade szczcie
przychodzi jednoczenie jak patos i humor
jak dwie namitnoci wci sabsze od jednej
tak szybko std odchodz jak drozd milkn w lipcu
jak dwik troch niezgrabny lub jak suchy ukon
eby widzie naprawd zamykaj oczy
chocia wikszym ryzykiem rodzi si ni umrze
kochamy wci za mao i stale za pno

Nie pisz o tym zbyt czsto lecz pisz raz na zawsze
a bdziesz tak jak delfin agodny i mocny

pieszmy si kocha ludzi tak szybko odchodz
i ci co nie odchodz nie zawsze powrc
i nigdy nie wiadomo mwic o mioci
czy pierwsza jest ostatni czy ostatnia pierwsz
Ks. Jan Twardowski

Czasami kilka ez ma si wiksz od krzyku.
Owidiusz

Myle to co prawdziwe, czu to co pikne
i kocha co dobre - w tym cel rozumnego ycia.
Platon

Jeeli problem da si rozwiza to nie ma si czym martwi,
Jeeli nie to martwienie si i tak w niczym nie pomoe.
Powiedzenie Tybetaskie

Klimat jest tym, czego oczekujesz.
Pogoda jest tym, co dostajesz.
Robert Anson Heinlein

Najbardziej straconym dla czowieka jest dzie,
w ktrym si nie mia.
Chamfort

Nie zawsze mw, co wiesz, ale zawsze wiedz, co mwisz.
Klaudiusz

Bd uzna - krok do cnoty.
Krasicki Ignacy

ycie nie jest ani lepsze ani gorsze od naszych marze.
Ono jest tylko zupenie inne.
Shakespeare William

Niespodziane spotkanie

Jestemy bardzo uprzejmi dla siebie,
twierdzimy, e to mio spotka si po latach.

Nasze tygrysy pij mleko.
Nasze jastrzbie chodz pieszo.
Nasze rekiny ton w wodzie.
Nasze wilki ziewaj przed otwart klatk.
Nasze mije otrzsny si z byskawic,
mapy z natchnie, pawie z pir.
Nietoperze jake dawno uleciay z naszych wosw.

Milkniemy w poowie zdania
bez ratunku umiechnici.
Nasi ludzie
nie umiej mwi z sob.
Szymborska Wisawa

Wicej osigniesz umiechem, ni wyrbiesz mieczem.
William Shakespeare

Ludzie wierz, e aby osign sukces trzeba wstawa rano.
Ot nie - trzeba wstawa w dobrym humorze.
Marcel Achard

ycie jest szans, schwy j.
ycie jest piknem, podziwiaj je.
ycie jest radoci, prbuj j.
ycie jest snem, uczy je prawd.
ycie jest wyzwaniem, zmierz si z nim.
ycie jest obowizkiem, wypenij go.
ycie jest gr, zagraj w ni.
ycie jest cenne, doce je.
ycie jest bogactwem, strze go.
ycie jest mioci, ciesz si ni.
ycie jest tajemnic, odkryj j.
ycie jest obietnic, spenij j.
ycie jest smutkiem, pokonaj go.
ycie jest hymnem, wypiewaj go.
ycie jest walk, podejmij j.
ycie jest tragedi, pojmij j.
ycie jest przygod, rzu si w ni.
ycie jest szczciem, zasu na nie.
ycie jest yciem, obro je.
Matka Teresa z Kalkuty

Kocha i traci,
pragnc i aowa;
Pada bolenie
i znw si podnosi;
Krzycze w tsknocie :precz"
i baga "prowad"-
Oto jest ycie:
nic, a jake dosy
Leopold Staff

Kobieta w morzu

1
W czarnym trykocie lnicym
i w kasku z gumy czerwonej
zachodzi w morzu jak soce,
tylko z przeciwnej strony.

2
Zamieszana w srebrzyst pian,
zamiatana szumic grzyw,
przekomarza si z oceanem,
ktry chciaby j kocha nieyw.

3
Ley jak w ou,
Na fali opara gow.
Otworzya ramiona powe.
Ca oddana morzu.

4
Morze wzbiera ponad krawdzie,
zagarnia j chciwym ruchem -
i s jak Leda z abdziem,
okryci abdzim puchem.

5
Jak muszla wp zanurzona
w fal szmaragdowych obiegu,
wsparta na smukych ramionach
faluje lec przy brzegu.

6
Odpina z ramion zapicia,
otrzsa krople z doni:
zy szczcia gorzkiej toni,
ktra j miaa w objciach.

7
Jak skarb wyrzucony przez fale
otoczona kontuarem blasku
spoczywa rozparta wspaniale
na migdaowym piasku.

" Pocaunki" - trzeci tomik poezji Marii Pawlikowskiej, ktry ukaza si w 1926 roku.

Umiechnij si do swoich smutnych myli

Gdy pada deszcz i jesie czmycha z sadu,
Gdy pada na me czoo smutku cie,
Gdy pada chleb bez przerwy masem na d,
A peny los nie pada w pusty dzie...
- Umiecham si, to mog robi zawsze,
Nim dni askawsze przyjd - umiecham si.

Umiecham si do moich smutnych myli,
Umiecham si do szarych, nudnych spraw
I wraca smak - smak ciepych socem wini,
Co zosta hen, za morzem czarnych kaw...
Do marze mych, co si na wietrze chwiej
Co dzie, z nadziej , pierwsza umiecham si!

A wic i ty
Umiechnij si do swoich smutnych myli,
Umiechnij si do szarych, smutnych dni,
Najlepszy sen na jawie ci si wyni,
bo wielka moc w umiechu szczerym tkwi...

Do ludzi - tych, co nigdy si nie miej
Co dzie, z nadziej, pierwsza umiechnij si...

Wojciech Mynarski

Czowiek jest i bdzie zawsze w swoim najgbszym jestestwie poszukujcy.
Tsknota za utraconym rajem jest wpisana w jego serce.
Ludzie szukaj przez cae swoje ycie, na wielu,czsto okrnych drogach, bezdroach i manowcach.
Szukaj jakiego zbawczego portu, stou z chlebem i winem, serca i yczliwej doni.
Cichej obecnoci kogo, ktra trwa
Nawet wtedy, gdy zamilkn sowa...

-Phil Bosmans-

adna noc nie moe by a tak czarna, eby nigdzie nie mona byo odszuka cho jednej gwiazdy. Pustynia te nie moe by a tak beznadziejna, eby nie mona byo odkry oazy. Pogd si z yciem, takim jakie ono jest. Zawsze gdzie czeka jaka maa rado. Istniej kwiaty, ktre kwitn nawet w zimie.

Phil Bosmans

Posyam kwiaty,niech powiedz one
To czego usta nie mwi stsknione!
Co w serca mego zostanie skrytoci,
Wiecznym oddwikiem alu i mioci.

Posyam kwiaty-niech kielichy skoni
I prsz srebrn ros jak ezkami
Moe uleci z ich najczystsz woni
Wyraz drcymi szeptany ustami,
Moe go one ze sob unios
I rzuc razem z woniami i ros.

H.Powiatowska


Komentarze
#1 | mld22 dnia December 06 2009 18:04:09
Dokonaam cudownego odkrycia - kcik poezji. i te przepikne podkady muzyczne...Dziki za chwile relaksu okej;i
#2 | Mika71 dnia December 15 2009 20:49:18
Kcik poezji to niesamowity kcik wzrusze. Dzikuj, e tu jest! To taka chwila refleksji nad sob i nad tym co nas otacza. Dzikuj autorowi tej strony. Jestem pod wraeniem!!!Oklaski
#3 | ASTER dnia February 03 2010 12:58:57
Zagldam tu zawsze na koniec przegldania mojego ,,ulubionego " portalu. Serce cignie do niego cho ju na emryturze.
Ta cz dla mnie toSoneczkoachwyt, zaduma, zauroczenie,zamylenie,zadziwienie, ciepo,tkliwo, ukojenie. ASTER
#4 | jolka6161 dnia March 08 2010 22:05:55
Dzikujeserce
#5 | renkum dnia August 02 2010 20:33:21
Dziekuje bardzo za tak wspaniale wersy i zlote mysli!
ja - przyznam skromnie jestem "zbieraczka" cytatow, aforyzmow itp i mam ich juz pokazna kolekcje, ale tylko w notesach...Pozdrawiam serdecznie
papa

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 9

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,852
» Najnowszy uytkownik: Zycie123

  94,986,099 Unikalnych wizyt