Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Metody nauki czytania
METODY NAUKI CZYTANIA

W Polsce, na przestrzeni ostatnich lat, pojawio si wiele nowych koncepcji nauki czytania, umownie nazywanych „metodami”. Stosowanie ich w edukacji przedszkolnej wymaga okrelonej wiedzy o rozwoju dziecka oraz o specyficznych waciwociach jzyka polskiego. Nowe metody stanowi dla nauczyciela swoiste wyzwanie – pomocy dzieciom w mudnej, czasami monotonnej, penej przeszkd drodze poznania.
Dzisiejszy dziecicy wiat jest o wiele wikszy i bogatszy ni dawniejszy. Dziecko w wieku przedszkolnym, by pozna otaczajc je rzeczywisto, musi dysponowa umiejtnociami daleko wykraczajcymi poza ramy zwykych, codziennych zaj. Ta oczywista prawda ukierunkowuje jego dziaania m.in. na opanowywanie umiejtnoci czytania. Dziecko czuje potrzeb odczytywania informacji poprzez rozszyfrowywanie odpowiednich znakw zapisu, za pomoc ktrych zosta zakodowany, by kolejno zestawiajc je z innymi, ocenia i porzdkowa, a nastpnie wykorzystywa we wasnym dziaaniu. W ten sposb postrzega umiejtno czytania jako pierwszy, samodzielny krok w uniezalenieniu si od dorosych.

Zarwno nauczyciele, jak i teoretycy, poszukuj optymalnych rozwiza, wspomagajcych nauk czytania dzieci w wieku przedszkolnym. Jedni i drudzy s take zgodni, e zoono problemu i jego wieloaspektowo nie sprzyja znalezieniu uniwersalnej metody nauki czytania, ktra odpowiadaaby kademu dziecku z osobna. wiadcz o tym cige poszukiwania jednej „najlepszej” metody.

NOWE KONCEPCJE NAUKI CZYTANIA

Podstawowym kryterium wyboru odpowiedniej metody nauki czytania powinny by przede wszystkim specyficzne cechy danego jzyka. W Polsce dominuje metoda analityczno-syntetyczna w odmianie wyrazowej. Konieczno poznania sylab, czstek wyrazowych i liter, by mc poprawnie identyfikowa rne formy tego samego wyrazu, jest niezbdna ze wzgldu na fleksyjny charakter naszego jzyka. Wikszo nowych rozwiza metod nauki czytania polega na prbie modyfikacji metod analityczno – syntetycznych lub globalnych oraz postulowaniu wyduenia w czasie nauki czytania poprzez zachcanie do rozpoczcia nauki czytania z dziemi poniej szstego roku ycia.
Przedstawiony poniej przegld wybranych koncepcji nauki czytania to wybr rozwiza adaptowanych w Polsce najczciej w odniesieniu do nauki czytania w edukacji przedszkolnej. Przegld ten nie dokonuje oceny, a jedynie pokazuje moliwoci w odniesieniu do wczesnej nauki czytania.

1. Metoda barwno-dwikowa H. Metery

Bya stosowana w Polsce w latach siedemdziesitych, jednak niektre wykorzystywane przez autork rozwizania mog by nadal poyteczne w nauce czytania w przedszkolu.
Helena Metera wydzielia dwa okresy nauki czytania. Pierwszy, przed- literowy, w ktrym nastpuje poznanie dwikowej budowy wyrazw i drugi, przeznaczony na opanowanie zapisu graficznego poszczeglnych dwikw-liter oraz waciw nauk czytania.
Autorka podkrela znaczenie dobrej znajomoci struktury dwikowej wyrazw dla rozumienia czytanego przez dziecko tekstu. H. Metera przyja zaoenie o wykorzystaniu innych analizatorw ni suchowy w ksztatowaniu analizy i syntezy suchowej wyrazw wraz z umiejtnoci rnorodnego operowania dwikow struktur wyrazw przed poznaniem jego znaku graficznego. Dokonywanie analizy wzrokowo suchowej lub ruchowo-suchowej z powolnym przejciem od symbolicznego zapisu (ruch ciaa) do symbolicznego zapisu graficznego (kolorowy kar tonik), a potem do waciwego zapisu graficznego (litera) prowadzi do zrozumienia zwizku, jaki zachodzi midzy dwikiem a jego zapisem.

2. Nauka czytania i pisania metod fonetyczno – literowo – barwn B. Rocawskiego

czy technik pynnego czytania ze zrozumieniem z nauk pisania, poniewa, zdaniem autora, nie naley odrywa czytania od pisania ani uczy jednego bez drugiego To wanie poznawanie liter wyzwala u dziecka spontaniczn ch pisania. Dlatego nauka czytania postpuje prawie jednoczenie z nauk poprawnego krelenia i czenia liter. Wprowadzenie kolorw czerwonego i zielonego zostao podyktowane koniecznoci wyodrbniania cile okrelonych gosek w trakcie nauki czytania. To zrnicowanie kolorystyczne wprowadzono w wyrazach, w ktrych liczba gosek nie jest rwna liczbie liter. Niektre goski s zapisywane dwoma lub trzema literami - wwczas ten fragment zapisu oznacza si kolorem zielonym. Kolorem czerwonym oznacza si w wyrazach to miejsce, gdzie litera lub dwuznak s symbolem graficznym goski zapisywanej w innym miejscu, w innym wyrazie inn liter.
W celu uatwienia dziecku analizy i syntezy goskowej (fonemowej) oraz poznania zapisu graficznego wyrazu elementem koniecznym jest - zdaniem B. Rocawskiego zastosowanie w wiczeniach i w zabawie specjalnych klockw LOGO. Twrca koncepcji programu nauki czytania i pisania metod fonetyczno-literowo-barwn jest rwnie autorem klockw LOGO skadajcych si na swoisty ruchomy alfabet. Rni si on nieco od alfabetu stosowanego w podrcznikach szkolnych. Autor wczy do niego nowe wieloznaki: ni, si, zi, ci, dzi. Wprowadzi rwnie litery q, y, x.
Klocki zawieraj cztery podstawowe warianty danej litery. Kady wariant jest znakiem tego samego fonemu. Na kadym klocku wystpuje wielka i maa litera drukowana oraz wielka i maa litera pisana
Czytanie wyrazw naley rozpoczyna wstpn technik, zwan "lizganiem si" z litery na liter. "lizganie si" z wydueniem gosek jest tylko pocztkowym etapem, w ktrym od czytania krtkich wyrazw i sylab przechodzi si do czytania krtkich tekstw.
By nauka czytania przebiegaa rwnomiernie u wszystkich uczcych si, nie wolno zania poziomu wymaga w odniesieniu do kadego dziecka. Jeeli dziecko nauczyo si czyta szybciej ni rwienicy, to doskonali ono technik czytania, gdy inne dziecko dalej pozostaje na etapie syntezy i analizy sylabowej. W nauce czytania cay czas naley pracowa z dzieckiem w takim tempie i przez taki okres, by nie zabija w nim naturalnej chci do czytania.

3. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

To polska modyfikacja francuskiej metody Bon Depart. Dokonana w Polsce adaptacja tej metody odbiega jednak znacznie od francuskiego pierwowzoru. Autorka adaptacji, Marta Bogdanowicz wprowadzia szereg zmian oraz wzbogacia metod o wiele nowych elementw. Odesza od obcojzycznego nazewnictwa. pozostawiajc jedynie ogln ide, niektre techniki i kilka wzorw graficznych.
W opracowanej przez siebie wersji przetworzya struktur zaj na wprowadzajce, waciwe i kocowe oraz zmienia formu i przebieg wicze (ruchowe, ruchowo-suchowe, ruchowo-suchowo-wzrokowe), a take uzupenia zestaw piosenek i wzorw
W polskiej adaptacji metody podstaw jest jednoczesne usprawnianie analizatorw: wzrokowego, suchowego i kinestetyczno-ruchowego. Zasadnicz rol odgrywa wzrok, such i sprawno motoryczna dziecka. Metoda Dobrego Startu, mimo ukierunkowania na rozwj funkcji percepcyjno- motorycznych, ksztaci i usprawnia take inne funkcje psychiczne.
Obecnie istniej trzy polskie warianty Metody Dobrego Startu:
- "Piosenki do rysowania" - to zestaw wicze dla dzieci rozwijajcych si nieharmonijnie, dzieci z tzw. ryzyka dysleksji oraz dzieci z powanymi zaburzeniami rozwoju.
- "Piosenki i znaki" - stanowi przeduenie poprzedniego zestawu wicze, ale realizuje si je na innym materiale. Przeznaczone s rwnie dla dzieci z tzw. ryzyka dysleksji oraz w okresie poprzedzajcym nauk liter dla dzieci starszych, powyej siedmiu lat, opnionych w rozwoju.
- "Piosenki na literki" - to zbir wicze uatwiajcych polisensoryczne uczenie si liter, zwaszcza dzieciom z grupy tzw. ryzyka dysleksji i uczniom dyslektycznym oraz dzieciom majcym trudnoci w nauce czytania i pisania, a take dzieciom opnionym w rozwoju.

4. Zabawa w czytanie G. Domana

Glen Doman traktuje czytanie jako element dziecicej zabawy. Jest zwolennikiem domowej nauki czytania i prze nosi j ze zinstytucjonalizowanych form ksztacenia do domu rodzinnego. W ten sposb nauka czytania pochania wicej czasu, ale jednoczenie uwzgldnia indywidualne predyspozycje dziecka. Czonkowie rodziny, zwaszcza matka, tworzc wok czytania swoisty klimat i aur zabawy, ucz dziecko czyta w zgodzie z jego rozwojem i moliwociami. Przyspieszenie lub spowolnienie tempa zdobywania umiejtnoci czytania jest uzalenione od samopoczucia dziecka i jego chci do zabawy. Rozoenie nauki czytania w czasie oraz potraktowanie jej przez dziecko jako jeszcze jednego elementu zabawy, wcale nie wiodcego, a wic pozbawionego oceny, eliminuje wikszo negatywnych czynnikw wspwystpujcych w klasycznych metodach nauki G. Doman twierdzi, e nauk czytania mona rozpocz z dzieckiem wkrtce po jego urodzeniu. Uwaa, e istnieje cisy zwizek pomidzy procesem ksztatowania si poj a technik czytania. Std sugeruje wprowadzenie swoistej stymulacji wielo zmysowej, ktra moe przyczyni do peniejszego rozwoju dziecka. Radosna i pozbawiona zabawa w czytanie nie tylko umoliwia dziecku nabycie umiejtnoci czytania, ale rozwija rwnoczenie jego kompetencje jzykowe.
"Zabawa w czytanie" to wykorzystanie globalnej nauki czytania odpowiednio dobranych wyrazw z zachowaniem pewnej chronologii ich prezentacji w cile okrelony przez autora sposb. Zapamitywanie wyrazw, a raczej ich zapisu graficznego, nie sprawia dzieciom wikszych trudnoci, jeeli rozumiej one sens przeczytanego przez siebie wyrazu.

5. Wprowadzenie w wiat pisma I. Majchrzak (odimienna metoda nauki czytania).

Wg. koncepcji I. Majchrzak rozumienie sowa powinno wyprzedza umiejtno jego odczytania, „bo to nie litery si czyta, tylko sens”. O nabyciu umiejtnoci czytania decyduj umys i wzrok. Dziecko od samego pocztku wchodzi w wiat pisma jako w wiat znacze, a nie poszczeglnych liter. W swoich zaoeniach koncepcja pomija prawie zupenie analiz i syntez suchow, a nowoci jest to, e nauk rozpoczyna od imienia, ktre jest sowem „otwierajcym wiat pisma”. Jest kluczem, za pomoc ktrego dziecko moe, w sposb dla siebie najatwiejszy i najbardziej naturalny, odkry alfabetyczn struktur pisma, czyli reakcj znaczeniow midzy wyrazem napisanym a sowem mwionym oraz reakcj brzmieniow midzy liter a fonemem.
Do niedawna w polskich przedszkolach nauka czytania rozpoczynaa si bardzo intensywn prac dopiero w tzw. „zerwce". Wic edukacja przedszkolna w tym zakresie trwaa jedynie rok. Z dowiadczenia wiemy, e to mao czasu, a tempo byo do due i nie wszystkie dzieci naday za nim. Za wczesn nauk czytania rozpoczynamy ju od najmodszej grupy dzieci przedszkolnych i moemy kontynuowa j, a do „zerwki”. Mamy wic okoo 4-lat nauki.
Obecnie uatwieniem we wdraaniu wczesnej nauki czytania jest wydany program dr I. Majchrzak pt.: „Nazywanie wiata - odimienna metoda nauki czytania” i 2 ksiki z cyklu: „Opowieci sowy”, wg. ktrych wprowadzamy kolejne dziaania edukacyjne.

Wczesne czytanie przebiega zgodnie z pewnymi etapami:

1. Akt inicjacji – wprowadzenie wizytwek z imionami dzieci. Na wizytwkach wpisujemy imiona wedug propozycji dzieci. Mog by zdrobnienia. Wizytwki wypisujemy przy dziecku, objaniajc kad napisan liter. Nastpnie wizytwki rozwieszamy w sali, w miejscach wybranych przez przedszkolakw np. na szufladkach, cianach, bokach szafek itd.

2. ciana pena liter – Na dugiej tamie przygotowujemy alfabet do demonstracji z literami pisanymi i drukowanymi, duymi i maymi, ktry jest na stae przymocowany do tablicy lub jednej ze cian w sali. Alfabet uzmysawia dzieciom, e wszystkie, tak rne w brzmieniu imiona, zostay zapisane za pomoc ograniczonej liczby znakw. Dzieci w sposb spontaniczny odszukiway litery, ktre s w imionach.

3. Prezentacja alfabetu – nauczycielka prezentuje wszystkie litery alfabetu due i mae. Jedna litera na dzie. Omawia ich ksztat oraz brzmienie. Dzieci sprawdzaj, czy wskazana litera znajduje si w ich imieniu.

4. Targ liter- Polega na wymianie z innymi dziemi poszczeglnych liter zawartych we wasnym imieniu lub nazwach wybranych do zabaw desygnatw. Ten etap jest przeplatany rnorodnymi czynnociami manualnymi, aktywizujcymi dziecko i utrwalajcymi poznane liter. „Targ liter” to okres rnych zabaw i gier z wykorzystaniem liter, sylab i wyrazw o prostej budowie. W czasie tych zabaw dziecko powinno kojarzy dwik(gosk) z jej zapisem graficznym (liter).

5. Gry w sylaby – Na kartkach papieru piszemy sylaby, zrazu tylko najprostsze, pniej bardziej skomplikowane i rozdajemy je dzieciom pytajc ,, Masz sowo, czy nie masz sowa?” Komu sylaby uo si w sowa ten wygrywa. 6. Nazywanie wiata - to wiczenie, ktre polega na przyporzdkowaniu odpowiedniej nazwy do wszystkiego co znajduje si wok nas. To zabawa, w ktrej dzieci etykietuj przedmioty w sali. Im wicej liter dziecko poznao, tym atwiej dochodzi do rozszyfrowania znaczenia danego sowa.

Przykady zabaw do poszczeglnych etapw wczesnej, odimiennej metody nauki czytania:

INICJACJA

Znam twoje imi - Dziecko bierze jedn z wizytwek rozoonych na pododze i wrcza j wacicielowi. Jeeli adnej nie rozpoznaje to odszukuje swoj. Ktry samolot startuje? - Wszystkie dzieci jako samoloty stoj na lotnisku. Nauczycielka pokazuje jedn z liter i te dzieci, ktre maj j w swoim imieniu startuj do lotu.

Kry, kry moje imi - Wszyscy siedz w kole. Pocztkowo nauczycielka, pniej ktre z dzieci, podaje pierwszemu koledze wizytwk. Kartka przechodzi z rk do rk, a trafi do waciciela imienia. Po chwili po-dajemy kolejn wizytwk. Kartki kr w kole, a znajd wacicieli.

CIANA PENA LITER

Imi na i w kopercie- Nauczycielka daje dzieciom koperty, w ktrych znajduj si napisane na oddzielnych kartkach litery skadajce si na ich imiona. Zadaniem dziecka jest zoenie swojego imienia najpierw wedug wzoru, potem z pamici. Dzieci ukadaj swoje imiona nawzajem, wyszukuj wsplnych liter. Literowe pudeeczko- Jedno dziecko trzyma pudeko, w ktrym s litery z konkretnego imienia. Obok dziecka z pudekiem ustawia si czworo dzieci, kade z nich wyciga jedna liter. Zadaniem dzieci jest takie ustawienie si, by utworzy imi kolegi. Nastpnie nauczycielka wrzuca do pudeeczka literki z innego imienia.

Domki literek- Zabawa przy muzyce. Na pododze dzieci rozkadaj domki wycite z papieru a na nich nauczycielka ukada po jednej literze z alfabetu. Dzieci prbuj nazywa te litery i wyszuka je w alfabecie ciennym. Nastpnie w rytm muzyki dzieci poruszaj si po sali. Gdy muzyka milknie kade dziecko podbiega do tego domku, ktry ma pierwsz liter z jego imienia. Modyfikacja: ostatni literk z jego imienia lub do domku z literka A czy K itd.

NAZYWANIE WIATA

Wyrazowe zadania- Dzielimy dzieci na III zespoy.

I zesp - ma za zadanie powyjmowa karteczki z rzeczownikami z tzw. „Magicznego pudeka” i poukada je , poprzypina lub ponakleja do odpowiednich przedmiotw w sali.

II zesp – Otrzymuje kilka kartek ze zdaniami ( np. Klocki le w pojemniku), ktre kad w odpowiednich miejscach sali.

III zesp - sprawdza czy wszystko zostao poprawnie uoone, czyli dobrze dopasowane rzeczowniki lub zdania .

Czsto powtarzamy zabaw , zmieniajc skad zespow oraz tre zapisanych zda i wyrazw.

Etykietki- Dzieci losuj napisy, odczytuj, wybieraj odpowiedni zabawk i ukadaj j na stoliku, obok ustawiaj etykiet. Lub po cichym odkryciu sowa odszukuje wzrokiem przedmiot i gono okrela jego charakterystyczne cechy.

GRY CZYTELNICZE

Zgaduj –zgadula- Na stoliku ley sze ponumerowanych karteczek od 1do 6. Dziecko rzuca kostk, liczy ilo wylosowanych kropek. Wybiera karteczk z cyfr sze i odczytuje pierwsze wyrazy np. W ogrodzie rosn..... Dokacza zdanie rysunkiem lub sownie.

6. Naturalna nauka jzyka – program nauki czytania powstay z inicjatywy W. Pye

Za twrc tej metody uwaa si B. Cutting’a. Naturalna metoda jzyka to nauka suchania, mwienia, czytania i pisania poprzez zabaw i twrcze dziaania. Towarzyszy jej stale dziecica aktywno twrcza. Dlatego metoda ta jest odbierana nie tylko jako uczenie si jzyka, ale przede wszystkim jako edukacja poprzez jzyk, w ktrej jest on rodkiem komunikacji i instrumentem mylenia. Istot czytania jest tutaj zrozumienie przez dziecko czytanych przez siebie treci, w ktrych ujmuje si cae jednostki jzykowe, by nastpnie przechodzi kolejno do ich elementw.
Wykorzystanie naturalnych okolicznoci, tworzcych okazjonalne sytuacje edukacyjne, inspiruje dziecko, wprowadzajc jednoczenie w wiat pisma. W tej metodzie nauce czytania towarzyszy nauka pisania.
Punktem wyjcia w nauce czytania jest cay tekst – krtki i prosty, ale zrozumiay – oraz jego atrakcyjny kontekst. Opracowane, specjalnie do tej metody, nosz nazw „Sonecznej Biblioteki”. Jest to seria 40 ksieczek przeznaczonych do samodzielnego czytania przez dzieci w wieku przedszkolnym. Wchodz one w skad 4 zestaww, zrnicowanych stale wzrastajcym poziomem trudnoci.
Nauka czytania i pisania przebiega w trzech etapach:
- zapoznanie dziecka z caoci, ktra jest cay tekst, zdanie, wyraz;
- zapoznanie dziecka ze szczegami: budow zdania, litery, znakw interpunkcyjnych;
- przechodzenie do budowania caoci z wykorzystaniem zdobytej wiedzy.
W procesie nauki czytania i pisania wystpuj rwnolegle nastpujce czynnoci:
- czytanie wsplne;
- czytanie zespoowe;
- czytanie indywidualne – samodzielne;
- czytanie dzieciom;
- pisanie wsplne;
- pisanie samodzielne;
- pisanie dla dzieci.
Do czytania nauczyciel powinien zaopatrzy si, ewentualnie wykona samodzielnie due ksiki. Poniewa wanie tych ksiek uywa si do czytania z ca grup. Dua ksika musi mie format A – 3.
Ponadto mona tworzy:
- ksiki wsplnie z dziemi,
- albumy,
- karty poetyckie,
- ksiki wasnego autorstwa,
- inne pomoce suce do czytania, a wykonane wsplnie z dziemi.
Z nauk czytania nierozerwalnie zwizana jest nauka pisania. Uzasadnienie tego faktu jest nastpujce:
1. Dzieci ucz si rozpoznawania liter i od razu krel odpowiedni liter.
2. Dzieci szybciej zapamitaj wprowadzana liter.
3. Podczas wprowadzania nowej litery i pisania jej dzieci widz (pracuje wzrok), sysz (pracuje such) oraz pisz (pracuje rka).
Moe take pracowa dotyk (litera wypuka, wklsa, kasza manna...) Poznanie wielozmysowe. Pierwszym etapem pisania jest ograniczenie paszczyzny z gry i z dou. Pisanie rozpoczynamy od imienia dziecka. W 5-latkach powinno to by to by pisanie po ladzie. Nastpnie przechodzimy do pisania z wyrazem (imieniem) uoonym nad liniatur, w ktrej dziecko pisze wyraz. Cay czas nad pisaniem czuwa nauczyciel.

Kolejny etap to pisanie samodzielne – prostych wyrazw i w kocu caych zda. Dzieci ucz si pisa wtedy, gdy pisz samodzielnie i wwczas, gdy pisze nauczycielka. Litery na pocztku piszemy oddzielnie, natomiast dwuznaki razem, uatwia to dzieciom zrozumienie istoty litery i goski oraz analizy syntezy wyrazw. Nauczycielka czuwa nad ca nauk pisania, a pierwszego pokazu czenia liter dokonuje na oczach dziecka. Nauczyciel pracujcy t metod zyskuje take wiele korzyci:
Przede wszystkim:
- dowiaduje si jakie dzieci ma w grupie,
- dzieci informuj go o swoich problemach,
- moe poprawia wady wymowy dzieci,
- wzbogaca sownictwo dzieci,
- wzbudza zaufanie wrd dzieci,
- uczy dzieci wyraania swoich myli,
- wprowadza odpowiedni nastrj na zajciach (radosny lub smutny),
- uczy dzieci cierpliwoci, umiejtnoci oczekiwania na swoj kolej...

7. Nauka czytania wedug metody prof. J. Cieszyskiej.

Tez podstawowa tej metody jest pierwszestwo nauki odczytywania sylab w ich rnych konfiguracjach. Sylaba to podstawowa jednostka w procesie percepcji suchowej. Dziecko nie syszy gosek w izolacji, wic nieuzasadnione jest czytanie dwikw, ktrych w rzeczywistoci nigdy nie odbiera drog suchow. Sylaby, ktre dziecko poznaje peni funkcj wzorca sucego do odczytywania wyrazw. Metoda jest wspomagana seri ksieczek „Kocham czyta” umoliwiajcych indywidualizacj procesu dydaktycznego. Wanym aspektem tej metody jest konsekwentne stosowanie wielkich liter drukowanych, ktre s atwiejsze do rnicowania dla dziecka, brak midzy nimi pocze, co umoliwia przeprowadzenie analizy i syntezy wzrokowej. Dzieci samodzielnie dochodz do odkrycia odpowiednioci midzy ma a wielk liter. Ilustracje ksieczek serii „Kocham czyta” zostay tak pomylane, aby przywoyway pozytywne doznania dziecka pynce z obcowania z rodzin, rwienikami, wiatem zwierzt i rolin.
Metoda ta wprowadzana jest etapami, odpowiednimi do wprowadzania kadej z liter:
1. powtarzanie (mechanicznie za nauczycielem) wraz z pokazem zapisu graficznego.
2. rozumienie – wskazywanie goski przez dziecko.
3. nazywanie – samodzielne czytanie.
Nauk czytania naley rozpocz od liter odpowiadajcych wszystkim samogoskom ustnym. Umoliwia to potem wprowadzanie zapisu spgosek w sylabach. Rozpoczyna si wic od pokazania graficznych obrazw samogosek prymarnych: A, U, I. Odczytujc samogosk, dziecko zapoznaje si jednoczenie z jej ruchowa wizualizacj, prezentowan przez nauczyciela. Nastpnie wprowadza si pozostae samogoski: E, O, Y. Wane jest, aby pokaza dzieciom, e samogosk U mona zapisa na dwa sposoby (U, ). Nauk czytania spgosek take rozpoczyna si od spgosek prymarnych (P-M), ktre wprowadzane s wraz z samogoskami na sylabach otwartych. Kolejno wprowadzania liter opiera si na ksieczkach serii „Kocham czyta”. Wane jest, aby tak dobiera pary liter, aby wykorzysta zasad maksymalnego kontrastu, ktra uatwi dziecku rnicowanie liter. Autorka radzi, aby wprowadza dzieciom take samogoski nosowe, spgoski mikkie oraz dwuznaki. Uwaa take, e wraz z nauka czytania sylab powinno si rwnolegle prowadzi wiczenia globalnego rozpoznawania wyrazw w celu stymulacji pamici symultanicznej oraz oddziaywania psychologicznego (ksztatowania poczucia wasnych moliwoci).

Literatura:
1. Kamiska K., Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 2000
2. Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989
3. Cackowska M., Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999
4. Czytanie i pisanie – nowy jzyk dziecka, red. Brzeziska A., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 1989
5. Doman G., Doman J., Jak nauczy mae dziecko czyta, „Excalibur” Bydgoszcz 1992
6. Rocawski B., Nauka czytania i pisania, Glottispol, Gdask 1992
7. Cieszyska J., Kocham uczy czyta. Poradnik dla rodzicw i nauczycieli, Wydawnictwo Edukacyjne, Krakw 2006
8. Cieszyska J., Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziaa dysleksji, Wydawnictwo Edukacyjne, Krakw 2001
9. Strona internetowa - Portal Nauczycielki Przedszkola
opracowaa:
mgr Ewa Lisiska


Komentarze
#1 | gosiami dnia January 06 2008 17:55:44
Mam pytanie do autorki opracowania: Czy przy metodzie, ktr opisujesz jako drug nie wkrad si bd- to metoda Wrocawskiego czy Rocawskiego?
Ja wykorzystuj zwaszcza na terapii metod sylabow opracowan perzez Jadwig Jastrzb, ona jest wykorzystywana w szkole terapeutycznej zaoonej przez autork tej metody do nuaki czytania m. in. dzieci dyslektycznych, polecam - przynosi efekty
#2 | herbaciarka dnia January 13 2008 12:34:32
Masz racj, nie wiem skd ten bd, najlepsze, e czytaam to opracowanie dwa razy, bo musz je odda do przedszkolnej biblioteki i nie zauwayam bdu, by moe komputer zmieni mi to automatycznie. Dzikuj za podpowied, musz poprosi Marzenk, eby to zmienia.
#3 | gosiami dnia January 13 2008 13:24:29
myl, e nic takiego si nie stao, czasami czytamy kilka razy i nie zauwaymy czego, albo faktycznie komputer zmienia na sowe, ktre s w jego sowniku. Kiedy oddawaymy dokumentacj na dyplomowanego to koleanka zauwaya, e komputer zmienia w wordzie sowo origami na inne o zupenie innym znaczeniu Shock , Marzenka pewnie to poprawi, albo kto kto to przeczyta bdzie wiedzia jak powinno by. Po co kto ma nam zarzuci, e wprowadzamy ludzi w bd.
#4 | amdr82 dnia May 13 2008 10:12:32
bardzo potrzebuj jaki scenariusz zaj wprowadzajcy liter "J" i "N" met. Cieszyskiej. Bd bardzo wdziczna za pomoc (adresy stron, linki itp.), jestem dopiero w trakcie praktyk, wic si rzeczy nie mam wiedzy praktycznej. Z gry dzikuj.:bz
#5 | Danamax dnia September 26 2009 14:17:08
Herbaciarka opisujesz i nie znasz nazwiska autora? aden bd Ci si nie wkrad. To dokadnie jest dr hab. Bronisaw Rocawski, profesor APS w Warszawie i PWSZ w Ciechanowie, filozof, specjalista pedagogiki, polski autorytet w zakresie edukacji wczesnoszkolnej jest twrc nowej koncepcji nauczania czytania zwanej Glottodydaktyk.
Pozdrawiam
#6 | gosiami dnia September 26 2009 16:11:01
Danamax pewnie,e teraz nie ma bdu po prostu przy pisaniu wkrada si " literwka" i to zostao ju dawno naprawione Wink a herbaciarka wie o czym pisze

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 9

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,842
» Najnowszy uytkownik: NikalO

  91,184,743 Unikalnych wizyt