Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...
Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka
Ekologia
Ekologia

Ochrona przyrody jest bardzo ważnym elementem edukacji ekologicznej. Aby dziecko

jako przyszły użytkownik Naszej Planety wiedziało że trzeba o nią dbać,

musimy wykształcić pewne nawyki już w przedszkolu. Zacznijmy od powietrza.

Powietrze

Powietrze to inaczej atmosfera.

Powszechnie wiadomo, że w obecnych czasach atmosfera jest zanieczyszczona.

Na zanieczyszczenia wpływa:

- smog – spaliny z samochodów, palenie papierosów, fajki i cygar,

- opary z dezodorantów, lakierów,

- palenie przez rolników słomy na polach,

- spalanie traw i liści przez ogrodników i działkowiczów.

Co trzeba zrobić aby atmosfera była zanieczyszczona jak najmniej:

- ograniczyć ilość samochodów,

- powszechnie wprowadzić używanie paliw bezołowiowych,

- wprowadzać dalsze zakazy palenia,

- budować ścieżki rowerowe, aby upowszechnić jazdę rowerami,

- obowiązkowość katalizatorów w samochodach.

Ocieplenie klimatu

Ziemia ogrzewana jest przez Słońce. Ciepło słoneczne nagrzewa wszystko, co

znajduje się na powierzchni Ziemi. Cześć tego ciepła wraca z powrotem w kosmos.

Niektóre gazy, np.: dwutlenek węgla powodują zatrzymanie ciepła.

Zbyt duża ilość dwutlenku węgla doprowadza do ocieplenia się Ziemi. Na skutek

spalania węgla i drewna oraz dużej ilości spalin samochodowych wzrasta ilość

dwutlenku węgla w powietrzu. Ocieplanie się Ziemi spowoduje topienie lodowców,

co jest bardzo niekorzystne, ponieważ wody zalewają lądy.

Musimy więc wszyscy współdziałać by powstrzymać pogłębienie się efektu cieplarnianego.

Co robimy?

- zaprzestajemy marnotrawstwa energii,

- wstrzymujemy wyrąb drzew,

- nie nadużywamy samochodów.

Warstwa ozonowa

Ozon to warstwa gazu znajdującego się nad Ziemią. Warstwa ta zmniejsza dostęp

promieni ultrafioletowych do Naszej Planety.

Zanieczyszczając powietrze chemikaliami niszczymy warstwę ozonową, co powoduje

zagrożenie ze strony promieni ultrafioletowych. Te zanieczyszczenia to freony,

znajdujące się w aerozolach, lodówkach, urządzeniach klimatyzacyjnych. To właśnie

freony powodują, że warstwa ozonowa ulega zniszczeniu. W efekcie czego powstaje

dziura ozonowa, która z roku na rok jest coraz większa. Coraz większa dziura

ozonowa przepuszcza promienie ultrafioletowe w nadmiarze powodujące poparzenia

skóry, uszkodzenia wzroku i raka skóry.

Co robimy aby ustrzec się przed nadmierną ilością freonu?

- produkujemy dezodoranty, które nie zawierają freonów,

- nie przebywamy na słońcu w nadmiarze,

- stosujemy kremy ze specjalnymi filtrami chroniącymi naszą skórę przed działanie

promieni UVA i UVB,

- latem chodzimy w okularach przeciwsłonecznych z filtrami UVA i UVB

Kwaśne deszcze

Podczas spalania węgla uwalniają się różne szkodliwe substancje. Jedną z takich

substancji jest dwutlenek siarki. Po rozpuszczeniu w wodzie tworzy on słaby kwas.

Wyobraźmy sobie teraz, nasze dymiące zakłady pracy, dymy z ogniska. Uchodzą one

do atmosfery i deszcze, które padają nie są czyste. Są lekko zakwaszone.

Nazywamy je kwaśnymi deszczami. Nie są one szkodliwe dla naszej

skóry, ale szkodzą wodom, roślinom, lasom, zwierzętom, budynkom.

Co robimy aby zapobiec padaniu kwaśnym deszczom?

- w zakładach pracy na kominy zakładane są filtry gazów,

- w samochodach konwertory katalityczne.

Las w niebezpieczeństwie

Środowisko leśne to obszar, na którym znajdują się drzewa, rośliny, zwierzęta.

Jak drzewa nam pomagają?

- drzewa, rośliny i gleba wchłaniają wodę deszczową,

- las produkuje tlen korzystając z energii słonecznej,

- zanieczyszczenia krążące w powietrzu przetwarzane są przez drzewa i powietrze

docierające do nas jest czyste.

Każdy z nas wie, że pożytek z lasu jest nieoceniony. Warto więc walczyć o to, aby jak

najdłużej nam służył. Dewastacja lasu prowadzi do suszy i głodu. Bez drzew

życie byłoby inne. Niszczenie lasu zagraża zwierzętom i ludziom. Trzeba chronić

las i wszystko co w nim zamieszkuje. Gdy las płonie (co ostatnio zdarza się

często) wówczas do powietrza dostaje się dwutlenek węgla. Zbyt duża ilość tego

związku chemicznego zatrzymuje ciepło promieniujące z Ziemi. Wówczas

Ziemia się ociepla. W efekcie czego powstaje efekt cieplarniany. Efekt cieplarniany

powoduje zmianę pogody na całym globie i podnoszenie się

poziomu oceanów.

Co robimy aby uchronić i chronić nasze lasy?

- tworzymy parki narodowe,

- oszczędnie gospodarujemy papierem,

- mądrze korzystamy z darów lasu i jego zasobów,

- zakładamy szkółki leśne.

Nauczmy naszych przedszkolaków dbać o całe środowisko. Zaszczepmy im ważne

wartości jego ochrony. Pokażmy jak dbać o atmosferę, Ziemię i całą przyrodę by

jak najdłużej nam służyła. W przedszkolu mamy duże możliwości na

zastosowanie ekologii w praktyce. Jako nauczyciele możemy dzieciom wskazać

sposoby i zasady dbania o środowisko człowieka.

Komentarze
#1 | Ana140289 dnia kwietnia 17 2009 14:21:54
Super. Podoba mi się bardzo.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Prawo
Księgarenka
Książki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne
Relaks
* Strona 1
Aktualnie online
· Goci online: 13

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 59,854
· Najnowszy uytkownik: MagdalenaMagdalena