Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Ekologia
Ekologia

Ochrona przyrody jest bardzo wanym elementem edukacji ekologicznej. Aby dziecko

jako przyszy uytkownik Naszej Planety wiedziao e trzeba o ni dba,

musimy wyksztaci pewne nawyki ju w przedszkolu. Zacznijmy od powietrza.

Powietrze

Powietrze to inaczej atmosfera.

Powszechnie wiadomo, e w obecnych czasach atmosfera jest zanieczyszczona.

Na zanieczyszczenia wpywa:

- smog – spaliny z samochodw, palenie papierosw, fajki i cygar,

- opary z dezodorantw, lakierw,

- palenie przez rolnikw somy na polach,

- spalanie traw i lici przez ogrodnikw i dziakowiczw.

Co trzeba zrobi aby atmosfera bya zanieczyszczona jak najmniej:

- ograniczy ilo samochodw,

- powszechnie wprowadzi uywanie paliw bezoowiowych,

- wprowadza dalsze zakazy palenia,

- budowa cieki rowerowe, aby upowszechni jazd rowerami,

- obowizkowo katalizatorw w samochodach.

Ocieplenie klimatu

Ziemia ogrzewana jest przez Soce. Ciepo soneczne nagrzewa wszystko, co

znajduje si na powierzchni Ziemi. Cze tego ciepa wraca z powrotem w kosmos.

Niektre gazy, np.: dwutlenek wgla powoduj zatrzymanie ciepa.

Zbyt dua ilo dwutlenku wgla doprowadza do ocieplenia si Ziemi. Na skutek

spalania wgla i drewna oraz duej iloci spalin samochodowych wzrasta ilo

dwutlenku wgla w powietrzu. Ocieplanie si Ziemi spowoduje topienie lodowcw,

co jest bardzo niekorzystne, poniewa wody zalewaj ldy.

Musimy wic wszyscy wspdziaa by powstrzyma pogbienie si efektu cieplarnianego.

Co robimy?

- zaprzestajemy marnotrawstwa energii,

- wstrzymujemy wyrb drzew,

- nie naduywamy samochodw.

Warstwa ozonowa

Ozon to warstwa gazu znajdujcego si nad Ziemi. Warstwa ta zmniejsza dostp

promieni ultrafioletowych do Naszej Planety.

Zanieczyszczajc powietrze chemikaliami niszczymy warstw ozonow, co powoduje

zagroenie ze strony promieni ultrafioletowych. Te zanieczyszczenia to freony,

znajdujce si w aerozolach, lodwkach, urzdzeniach klimatyzacyjnych. To wanie

freony powoduj, e warstwa ozonowa ulega zniszczeniu. W efekcie czego powstaje

dziura ozonowa, ktra z roku na rok jest coraz wiksza. Coraz wiksza dziura

ozonowa przepuszcza promienie ultrafioletowe w nadmiarze powodujce poparzenia

skry, uszkodzenia wzroku i raka skry.

Co robimy aby ustrzec si przed nadmiern iloci freonu?

- produkujemy dezodoranty, ktre nie zawieraj freonw,

- nie przebywamy na socu w nadmiarze,

- stosujemy kremy ze specjalnymi filtrami chronicymi nasz skr przed dziaanie

promieni UVA i UVB,

- latem chodzimy w okularach przeciwsonecznych z filtrami UVA i UVB

Kwane deszcze

Podczas spalania wgla uwalniaj si rne szkodliwe substancje. Jedn z takich

substancji jest dwutlenek siarki. Po rozpuszczeniu w wodzie tworzy on saby kwas.

Wyobramy sobie teraz, nasze dymice zakady pracy, dymy z ogniska. Uchodz one

do atmosfery i deszcze, ktre padaj nie s czyste. S lekko zakwaszone.

Nazywamy je kwanymi deszczami. Nie s one szkodliwe dla naszej

skry, ale szkodz wodom, rolinom, lasom, zwierztom, budynkom.

Co robimy aby zapobiec padaniu kwanym deszczom?

- w zakadach pracy na kominy zakadane s filtry gazw,

- w samochodach konwertory katalityczne.

Las w niebezpieczestwie

rodowisko lene to obszar, na ktrym znajduj si drzewa, roliny, zwierzta.

Jak drzewa nam pomagaj?

- drzewa, roliny i gleba wchaniaj wod deszczow,

- las produkuje tlen korzystajc z energii sonecznej,

- zanieczyszczenia krce w powietrzu przetwarzane s przez drzewa i powietrze

docierajce do nas jest czyste.

Kady z nas wie, e poytek z lasu jest nieoceniony. Warto wic walczy o to, aby jak

najduej nam suy. Dewastacja lasu prowadzi do suszy i godu. Bez drzew

ycie byoby inne. Niszczenie lasu zagraa zwierztom i ludziom. Trzeba chroni

las i wszystko co w nim zamieszkuje. Gdy las ponie (co ostatnio zdarza si

czsto) wwczas do powietrza dostaje si dwutlenek wgla. Zbyt dua ilo tego

zwizku chemicznego zatrzymuje ciepo promieniujce z Ziemi. Wwczas

Ziemia si ociepla. W efekcie czego powstaje efekt cieplarniany. Efekt cieplarniany

powoduje zmian pogody na caym globie i podnoszenie si

poziomu oceanw.

Co robimy aby uchroni i chroni nasze lasy?

- tworzymy parki narodowe,

- oszczdnie gospodarujemy papierem,

- mdrze korzystamy z darw lasu i jego zasobw,

- zakadamy szkki lene.

Nauczmy naszych przedszkolakw dba o cae rodowisko. Zaszczepmy im wane

wartoci jego ochrony. Pokamy jak dba o atmosfer, Ziemi i ca przyrod by

jak najduej nam suya. W przedszkolu mamy due moliwoci na

zastosowanie ekologii w praktyce. Jako nauczyciele moemy dzieciom wskaza

sposoby i zasady dbania o rodowisko czowieka.


Komentarze
#1 | Ana140289 dnia April 17 2009 14:21:54
Super. Podoba mi si bardzo.

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 9

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,851
» Najnowszy uytkownik: Douglasger

  93,734,360 Unikalnych wizyt