Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Kcik poezji 7

Historio

Nie komplikuj ycia
Historio
Jeste porannym pytaniem
Wieczorn moj odpowiedzi
Przelewasz czas przez gste sito
Zostawiasz na dnie gsty osad
Tuczesz szklane ycie
Na miliony nie majcych si
Kawakw mnie
Historio
Oszczd moj mio
Wystrzel mnie w nieboskon
Szafirowego szczcia
Gdzie na drodze jest czas
Zapisany tylko
Moim i jej imieniem
Historio
Kadego dnia czekam
A zauwaysz mnie
Zobacz
Jestem tutaj
I nigdzie si nie wybieram.

Za zgod autora strony: http://www.nexus1.grupaphp.com/wiersze/tuiteraz.php

Czy ktry z was zrozumie to, e w tym wanie sens.
W tym wanie sens, aby sob by, prawdzie patrze w twarz
Kocha wszystkich ludzi i pokj sob nie.
(Dem)

Kto milczy - nie bdzie zrozumiany

Jak dobrze zrozumie wreszcie, e ycie nabiera dopiero wtedy sensu
i znaczenia, gdy toczy si zgodnie z wasnymi potrzebami,
rytmem wasnego oddechu, a przede wszystkim wasnym wyobraeniem
o nim - a nie potrzebami,
rytmem wyobraeniem narzuconym przez otoczenie.
Za wszelk cen by sob.
(Zofia Kucwna)

Jeli cho jedna osoba ci kocha, ju jeste potrzebny.
Przysowie otewskie

Bliscy i oddaleni

Bo widzisz tu s tacy ktrzy si kochaj
i musz si spotka aby si omin
bliscy i oddaleni jakby stali w lustrze
pisz do siebie listy gorce i zimne
rozchodz si jak w miechu porzucone kwiaty
by nie wiedzie do koca czemu tak si stao

s inni co si nawet po ciemku odnajd
lecz przejd obok siebie bo nie mi si spotka
tak czyci i spokojni jakby nieg si zacz
byliby doskonali lecz wad im zabrako

bliscy boj si by blisko eby nie by dalej
niektrzy umieraj-to znaczy ju wiedz
mioci si nie szuka jest albo jej nie ma
nikt z nas nie jest samotny tylko przez przypadek
s i tacy co si na zawsze kochaj
i dopiero dlatego nie mog by razem
jak baanty co nigdy nie chodz parami

mona nawet zabdzi lecz po drugiej stronie
nasze drogi pocite schodz si z powrotem.

Twardowski Jan

Mam serce, aby okazywa mio i ciepo tym,

ktrzy yj w samotnoci i chodzie.

Tylko czowiek szczliwy moe innych obdarzy szczciem.

W ca natur wtopiona jest mio. Trzeba mie tylko otwarte oczy.

Poezja

Poezja to nie tylko pikne sowa,
poezja to nie tylko adna wymowa.
Poezj trzeba mie w duszy,
a serce si od niej kruszy.
Poezj trzeba zrozumie,
nie wystarczy tylko jej umie.
W poezji zawarte jest wszystko,
od narodzin, a po mier blisk.

Autor: Renia

Przyjacielu

Przyjacielu gdzie jeste
Gdy deszcz i zawierucha
Przychodzisz tylko w dni soneczne
A w deszczu trzeba Ci szuka...

Boisz si dni ponurych
Smutnych, listopadowych
Gdy nad mym niebem chmury
I deszcz mi pada na gow

Czekam, e moe jednak przyjdziesz
e moe mnie osonisz
Ukryjesz mnie przed deszczem
Pod wielkim parasolem

e twoje ciepe sowa
Twj umiech – zy osuszy
I twa magiczna mowa
Bdzie lekarstwem dla duszy

Lecz Ciebie nie ma ,gdy czekam...
Gdy ciebie potrzebuj
Na prno za tob tskni
Na prno ci wypatruj

I wiem ju teraz na pewno
e przyja to adna nie jest
Bo tak jak mwi przysowie
Przyjaci poznaje si w biedzie

Autor: Radosna

Rado

Jak Ci dzikowa, e mi da tak wiele,
I jestem w yciu jak w go przygodny,
Co zaproszony zosta na wesele
Niespodziewanie i nie odszed godny.
Jesie ma zot pogod si gosi
O penym ciszy, agodnym wieczorze,
I rozczulone serce moje wznosi
Okrzyk zachwytu: Bg Ci zapa, Boe !
Dusz spokojn wstecz si nie ogldam
Za przeszym dobrem, ktre ju nie wrci,
I w swej radoci niczego nie dam,
Tylko dziwi si, e rado smuci.

Leopold Staff

Pikno to to, co czujesz w rodku i co odzwierciedlaj twoje oczy.
Nie jest niczym fizycznym.
Sophia Loren

Moesz by w yciu czym tylko chcesz,
ale musisz
jakichkolwiek cel wybierzesz osigniesz go,
o ile tylko bdziesz w siebie wierzy

Jerry Hall

Ostatecznie to my ksztatujemy swoje ycie i samych siebie.
Proces ten nie ustaje do samej mierci.
A wybory jakich dokonujemy, dokonujemy na wasn odpowiedzialno.

Eleonor Roosevelt

To ziemia

Umiechw wiele ma
Godzina szarego dnia
Nie zginiesz w tumie
Pki jeszcze umiesz
Przystan
Gdy zapiewa ptak

Daleka droga twa
Za dal jest inna dal
Cho nie ma kresu, dobrze wiesz
e droga ta prowadzi gdzie

Nie wypiewany jeszcze wiat
Nie zapalone jeszcze wiata
Co ludzk twarz
Jak dobry sen rozjania

Obokw zamylona biel
Owoce, drzewa, barwy dnia
To wszystko dziki tobie trwa

Wrd swoich ludzkich spraw
Pamitaj, nie jeste sam
Ptak przelatuje
Kwitnie kwiat
To Ona
To Ziemia
Ziemia
Ojczyzna ludzi

Jonasz Kofta

Nie mona y na prb, nie mona kocha na prb.

Jan Pawe II

Kiedy nadejd nieszczcia, za pno na ostrono.

Seneka

W nudzie ycia minuty si wlok, ale lata przepadaj bez ladu.

Andrzej Majewski

ycie to taki dziwny teatr, gdzie tragedia miesza si z fars,
scenariusz pisz sami aktorzy, suflerem jest sumienie
i nigdy nie wiadomo, kiedy otworzy si zapadnia.

Andrzej Majewski

Jeeli bdziesz y wedle swojej natury,
nigdy nie bdziesz biedny,
jeeli wedle ludzkich mniema -
nigdy nie bdziesz bogaty.

Epikur

Odwaga nie polega na nieodczuwaniu strachu,
ale na umiejtnoci dziaania mimo niego.

Shelogh Brown

Z szybkim upywem czasu naley walczy prdkim korzystaniem z niego,
i spiesznie czerpa niby z rwcego potoku, ktry nie bdzie pyn wiecznie.

Lucjusz Anneusz Seneka


Komentarze
#1 | jolaaaaa dnia December 08 2007 17:35:18
poezja............lekarstwem dla duszy.......a jak jeszcze do tego odpowiedni podkad muzyczny to ju max relaksuSmile
Brawo dla Twrczyni tego kcikaSmile
#2 | agnieszkay dnia July 27 2008 21:37:56
rNie zmuszajmy dzieci do aktywnoci, lecz wyzwalajmy aktywno,
nie kamy myle, lecz twrzmy warunki do mylenia.
Nie dajmy, lecz przekonujmy.
Pozwlmy dziecku pyta i powoli rozwijajmy jego umys tak,
by samo wiedzie chciao.r1;
Janusz Korczak

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 3

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,852
» Najnowszy uytkownik: Zycie123

  94,986,975 Unikalnych wizyt