Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...
Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka
Festyny w przedszkolach
święta, uroczystości...Od kilku lat 2 razy w roku organizujemy w przedszkolu festyny: jeden jeseinią, drugi późną wiosną. W tym roku organizacja festynu wiosennego przypadła mnie. Przeważnie na całość składają się konkurencje: ruchowe, plastyczne, muzyczne, zręczonościowe i inne. Chciałabym jednak aby tegoroczny festyn wyglądał nieco inaczej. Może macie jakieś pomysły na to spotkanie z rodzicami?
-----------------------------------
Konkurencje festynowe:
- rysowanie znanych osobistości z naszego miasta,
- spiewanie przez rodziców piosenek przedszkolnych,
- karmienie zupą rodziców przez dzieci,
- malowanie dziecka na szarym papierze,
- wspólne śpiewanie karaoke,
- rzut beretem,
- taniec z dzieckiem na rękach....
To były pomysły moje i moich koleżanek. :)
Komentarze
#1 | basiap dnia kwietnia 30 2006 11:15:16
a wydawałoby by się , że po tylu latach pracu będzie łatwiej a tu nic z tego, chciałoby sie czegoś nowego. Mi też po 24 latach pracy czasem brakuje pomysłów, bo niby starego ci nowi rodzice nie znają, ale ja tez lubię próbować nowych rzeczy więc chętnie skorzystam też z waszych podpowiedzi tym bardziej, że zarejestrowanych masz tu tyle osób, że hoho- więc może za korzystanie z Twojej ciężkiej pracy i zdobytych doświadczeń ktoś się odwdzięczy
#2 | aniaradli dnia maja 04 2006 17:31:03
pierwszy rok pracuję w przedszkolu i z twojej strony czerpię sporo do tworzenia swojego warsztatu pracy. Postaram się troszką zrewanżować . Moje propozycje: malowanie twarzy dzieci farbami przez rodziców; zabawa chustą klaza(integracyjne); zabawy z weroniki sherboun(te gdzie jest kontakt partnerów); tańce integracyjne-nawet lambada...malowania tatuaży rodzicom(tusz)...puszczanie latawców(wspólnieich tworzenie) ...
#3 | Marzena dnia maja 04 2006 18:57:30
dziękuję za podrzucenie pomysłów, nie pomyślałam o malowaniu twarzy, tylko nie wiem czy można zwykłymi farbami? Smile
#4 | aniaradli dnia maja 08 2006 10:22:10
Są specjane farby do twarzy.Takie zwykle moga uczulać i szczypać. Poszukaj w marketach lub sklepie plastycznymSmile
#5 | dana40 dnia czerwca 09 2006 22:17:53
u mnie w przedszkolu jutro Piknik Rodzinny -ciekawe czy będzie udany, głównie chodzi o ładną pogodę z resztą damy sobie radę!Grin
pozdrawiam nauczycielki przedszkoli oddane swojej pracy całym sercem!
#6 | kasia_lesniewska4 dnia maja 26 2009 09:39:10
Ze staroci, ale wciąż modnych- przeciąganie liny, " jedno krzesełko mniej ", zabawa integracyjna " Pociąg ", karmienie kisielem z zawiązanymi oczami, odszukiwanie przez rodziców swoich portretów namalowanych przez dzieci.
Pozdrawiam!!!
#7 | madzieeek dnia lutego 18 2010 22:49:41
Poszukuję zabaw na trochę inna okazję (pisałam na forum) i tak mi się skojarzyło, co my robiłyśmy na pikniku rodzinnym kiedyś,a co mnie osobiście szalenie ubawiło: rodzice dostawali wycięty z gazety przepis kulinarny (jakikolwiek) i mieli jego tekst...zaśpiewać na melodię " Krakowiaczek jeden" Grin
Poza tym " Jabłko na sznurku" - dziecko trzyma, rodzic ma zjeść nie używając dłoni.
To tyle z tych niewymienionych tutaj Wink
#8 | mc30 dnia marca 01 2010 21:05:13
Ślicznie dziękuje za pomysły. Ja mam festyn w maju i szukam coś ciekawego.
#9 | mroweks dnia czerwca 21 2010 22:01:42
Mnie do głowy przyszło coś takiego:
1. Zabawa "Parzący kapelusz" (balon, maskotka)- siedzimy w kole, puszczamy muzykę i przekazujemy sobie kapelusz z głowy na głowę. Przerywamy muzykę co jakiś czas i odpada ta osoba, która akurat ma kapelusz na głowie, bądź w ręce.
2. Zabawa dla rodziców w parach "Rzucamy jajkiem"- rodzice stoją w pewnej odległości od siebie i mają za zadanie rzucać do siebie jajko. Można nastraszyć, że jajka są suroweSmile Wygrywa para, której jajko nie upadnie.
3. Ubijanie piany przez mamę lub tatę w misce.
4. Golenie taty- smarujemy tatusiów bitą śmietaną, dajemy dzieciom nożyki plastikowe do zabawy. Dzieci mają za zadanie jak najszybciej ogolić swojego tatę.
5. Kręcenie hula hop przez mamy lub tatusiów, albo skoki przez skakankę.
6. Konkurencja dla mamy i taty "Mumia"- tata ma za zadanie jak najszybciej owinąć mamę całą papierem toaletowym, aż po czubek głowy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Prawo
Księgarenka
Książki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne
Relaks
* Strona 1
Aktualnie online
· Goci online: 9

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 59,854
· Najnowszy uytkownik: MagdalenaMagdalena