Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

DZIE BABCI I DZIADKA
SCENARIUSZ UROCZYSTOCI Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA
ORGANIZOWANEJ W GRUPIE III
Cele oglne:
1. stwarzanie okazji do wsporganizowania i uczestniczenia w uroczystociach przedszkolnych z okazji dnia Babci i Dziadka,
2. wzmacnianie wizi rodzinnej poprzez wsplne przeywanie przyjemnoci, radoci i trosk,
3. ksztacenie umiejtnoci wsplnej zabawy i wspdziaania w grupie.
Cele operacyjne - dziecko:
1. wspdziaa w zespole oraz z babci i dziadkiem,
2. piewa piosenk o babci i dziadku,
3. recytuje wiersz dla babci i dziadka,
4. prawidowo reaguje na polecenia nauczycielki.
Metody:
- twrcze: zabawy integracyjne i improwizacje ruchowe,
- elementy pedagogiki zuchowej,
- aktywizujce: efektywnego wspdziaania w grupie.
Formy pracy:
z caa grup, w parach
rodki dydaktyczne:
Dekoracja okolicznociowa, przygotowane przez dzieci upominki dla babci i dziadka, kolorowe kartony, kredki wiecowe, balony.
PRZEBIEG SPOTKANIA

1. WIERSZ "POWITANIE"
Gwka mnie boli, myle nie rada
Przecie przed nami goci gromada.
Czy to nie wielkie dla nas zmartwienie?
Czy nam si uda dzi przedstawienie?
Chcemy by gocie si nie nudzili
I bardzo mocno brawo nam bili.
A za te nasze, niektre braki
Prosz wybaczy - my jestemy przedszkolaki.

2. WIERSZ "MOJA BABCIA I MJ DZIADEK"
Jest taka jedna pani
Co u mnie fory ma
Bo zawsze jest na luzie
To wanie Babcia ma.
Jest taki jeden facio
Przystojny jak James Bond
To Dziadek mj kochany
Nie znacie go? To bd .

3. WIERSZ "DROGA BABCIU, DROGI DZIADKU"
Droga babciu, drogi dziadku
wszyscy bardzo Was kochamy
i dlatego wanie dzisiaj
w wasze wito Wam piewamy
bycie wci pogodni byli,
bycie cigle nas kochali
bo my Was bdziemy wiecznie
chocia brzdce z nas niegrzeczne.
Dzisiaj macie swoje wito,
wic Wam podzikowa chcemy,
e jestecie zawsze z nami
za to Was ucaujemy.

4. PIOSENKA "POPATRZCIE NA JAMNICZKA"/CD MAC 3,4 LATKI/

5. WIERSZ "YCZENIA"
yczymy Ci, Babciu samych dni sonecznych,
Pogodnych, wesoych, takich jak ten wierszyk.
eby nie miaa nigdy adnych zmartwie,
By si spenio kade z Twoich pragnie.
eby si czua co dzie jak krlowa
I by Ci o nic nie bolaa gowa.
A Tobie, Dziadku, czego yczy mamy?
eby u Babci mia tak jak u mamy:
Duo czasu wolnego, same przyjemnoci,
Jak najmniej kopotw i wiele radoci!
Nic do naprawiania, dwigania, trzepania,
Tylko mikki fotel i co do chrupania.
A jak ju si speni te nasze yczenia,
Gdy w domu nie bdzie ju nic do zrobienia,
Wtedy si Dziadkowie odwitnie ubierzcie
I swoje Babcie na spacer zabierzcie.
A tak przy okazji ... zaprocie te nas,
Bo bardzo lubimy spdza z Wami czas!

6. PIOSENKA "DAL BABCI I DZIADKA" /CD WSIP ABC 4LATKA/

7. WIERSZ "NA ZAKOCZENIE"
Drogie Babcie! Kochani Dziadkowie!
Wszyscy kochamy Was szczerze
I mamy dla Was sodyczy pene talerze.
A teraz drobne upominki
Wrcz Wam chopcy i dziewczynki.

8. Po zakoczeniu czci artystycznej wszystkie dzieci wrczaj gociom wasnorcznie wykonane prezenty i skadaj yczenia.

9. Nastpnie odbywaj si konkursy i zabawy, ktre wnuczta przygotoway dla dziadkw. Dostarczaj one wiele radoci i wszyscy bawi si znakomicie. Oto niektre z nich:
- Zabawa ruchowa Woogie Boogie / "W CO SI BAWI M. BOGDANOWICZ/
- Rysowanie przez dziadkw portretw wasnych wnuczt.
- Taniec z balonem.
W zabawie uczestnicz pary - babcia/dziadek z wnuczk/wnuczkiem. Kada para otrzymuje balon, ktry umieszcza midzy rnymi czciami ciaa (brzuchami, czoami, plecami). Rce uczestnicy trzymaj za plecami. Pary tacz w rytm muzyki. Wygrywa ta para, ktra utrzyma swj balon najduej.
- Konkurs pt.: "Czyj to wnuczek, czyja wnuczka?" - rozpoznawanie gosu wnuczka przez babcie i dziadkw
Babcia (dziadek) siada z zawizanymi oczami na krzele ustawionym na rodku sali. Kilkoro dzieci ustawia si w rzdzie przed babci (dziadkiem). Zadaniem dorosej osoby jest rozpozna po gosie swojego wnuczka lub wnuczk. Zadaniem dzieci jest tak modulowa swoim gosem, aby dziadkowie ich nie rozpoznali. Dzieci mwi tekst: to ja, to ja Twoja wnuczka ( Twj wnuczek).Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 7

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,847
» Najnowszy uytkownik: KasiulaKasiula

  92,698,025 Unikalnych wizyt