Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Dzie Babci i Dziadka w grupie dzieci 6-letnich
Scenariusz uroczystoci na Dzie Dziadka i Babci
w grupie dzieci 6- letnich


1. Piosenka: Dzie dobry
(piewajce brzdce cz. 2 )


2. Inscenizacja: Noworoczne yczenia


NOWY ROK
Pierwszy stycze - pora ycze
A wic z yczeniami
wszystkie moje pory roku
stoj dzi przed wami.
Co nam Nowy Rok przyniesie?
Zim, wiosn, lato, jesie.


WIOSNA
W Nowej Wionie ycz Babciom
by si wszystko dziao samo:
niech si sam odkurza dywan,
niech si samo pierze, zmywa.
Ciasto te niech samo ronie
Wszystkim babciom w Nowej Wionie.

LATO
A ja ycz wszystkim Dziadkom
Niech wam sprzyja Nowe Lato!
Kosz pomysw, wynalazkw
Niech rozsypie wam na piasku, jak muszelki.
My je z wami chtnie razem wyzbieramy.


JESIE
Za to Babciom Nowa Jesie
Niech pogodne dni przyniesie.
Bezdeszczowe, bezmarkotne,
Jak w dzienniczkach naszych stopnie.
Nam - z rk - Babci - pieszczot krocie,
Pocaunki i akocie!

ZIMA
Dziadkom za niech Nowa Zima
Srebrne gwiazdki poprzypina.
Z taka gwiazdk kady Dziadek
pjdzie, jak na defilad
biaym parkiem, razem z nami
na spotkanie z gobiami


3. Taniec: Szot


4. Wiersz: Babcia

Tak wiele mnie nauczya,
tak wiele umiechu mi daa,
na spacery ze mn chodzia,
kiedy byam jeszcze maa.
Do snu nucia piosenki,
bya zawsze blisko mnie
wic podzikowa Ci, Babciu
za to wszystko chc.
yj dugo w spokoju i umiechaj si,
bo umiech jest najwaniejszy
i to, e kocham Ci.

5. Piosenka: Moja babcia jest kochana
(piewajce brzdce cz. 7, pios. 11)

6. Wiersz: Dzisiaj mamy wito dziadka

Dzisiaj mamy wito dziadka, okazja niezwykle rzadka.
Ja dziadziusia kocham szczerze, w jego sowa zawsze wierz.
Mj dziadek ma swoje zdanie, budzi we mnie zaufanie.
To naprawd trzeba przyzna, dziadek fajny jest mczyzna.
Kiedy dzie dziadka zawita, wizank kwiatw go witam.
Bd zdrowy dziadku kochany i bd zawsze razem z nami.

7. Wiersz: Dziadek

Otworzy serce, kiesze otworzy,
podsunie czekolad.
Z twoich radoci zawsze si cieszy.
Kto? No, wiadomo, dziadek.

Wic wnuki prosz, eby w kwiaciarniach,
kwiatw nie chowa pod lad.
Dziadek ma wito!
Kwiaty dla dziadka!
Wiwat! Niech yje dziadek!

8. Piosenka: Mj dziadek jest w dobrym humorze
(piewajce brzdce, cz. 7, pios. 13)


9. Wiersz: Babciu zosta dynamitem

Moja nowoczesna babcia w cigym pdzie
No bo zdy musi wszdzie
Dzie zaczyna ju o wicie
I tak pdem gna przez ycie.

Po zakupy i do pracy
I na dziak i na spacer
W pdzie te podlewa kwiaty
sucha jak piewaj ptaki.

Chyba babci nie obra
Kiedy powiem o czym marz
Zdradz swoje myli skryte
Babciu zosta dynamitem!

Moe wtedy przy niedzieli
Seri bajek mi wystrzelisz
Moesz te odpali razem
Beczk najpikniejszych marze!

Takich marze do spenienia
A ja swoje mam yczenia
Babciu, moja droga babciu
Prosz wcale si nie zmieniaj!!!


10. Piosenka: Jest taka pani
(piewajce brzdce, cz. 4, pios. 15 )11. Wiersz: Cztery babcie


Narrator: Cztery babcie si spotkay o swych wnukach rozprawiay.
Jedna przez drug si przechwalaa.

Babcia I: Droga pani, moja wnusia jest wspaniaa.
Liczy umie do dziesiciu, pracowita jest za piciu.

Babcia II: Niech si pani nie przechwala, bo to moja wnuczka jest wspaniaa.
Obiad sama przygotuje i kartofle ugotuje.

Babcia III: Te mi sztuka, mie panie, takie proste gotowanie.
Wnuk mj wie ju buciki i zapina sam guziki.

Babcia IV: A mj wnuczek, jeli bardzo chcecie wiedzie, piknie jedzi na rowerze.
Sam ju czyta wszystkie bajki i zna rne wyliczanki.

Narrator: Wnuki stay i suchay, a si wreszcie odezway.

Wnuki: Ale drogie babcie, nie kcie si tak zaarcie,
Wszyscy wiele potrafimy, wszyscy na rowerach ju jedzimy.
Wszyscy liczy te umiemy, a jak trzeba gotujemy.
Buty sami ju wiemy, sami te si ubierzemy.

Na koniec wam powiemy, e my wnuki Was kochamy,
Kad z was te podziwiamy.


12. Wiersz: Ty dziadziuniu dobrze wiesz

Ty Dziaduniu dobrze wiesz, czego wnuk ci yczy:
Zdrowia, skarbw jakich chcesz,
Szczcia i sodyczy.
Niechaj dziadzio mj jedyny,
yje dugo i przyjemnie,
niech mu w szczciu mkn godziny
i niech ma pociech ze mnie.

13. Piosenka Dziadku, dziadkur1;
(piewajce brzdce, cz. 4, pios. 17)


14. Wiersz: Sekrecik

Nie tak cakiem dawno, cho mnie tam nie byo,
Co bardzo dziwnego babci si zdarzyo:
Sza sobie do szkoy w nowiutkiej spdnicy,
miaa mie klaswk z jakiej Targowicy,
a kiedy ju bya na swej szkoy progu,
nagle jaki chopak wpad na ni zza rogu.
Rozsypa jej ksiki, zgnit drugie niadanie
I tak wygldao ich pierwsze spotkanie.

Chocia widzie tego mi si nie udao,
Wtedy co dziwnego z dziadziusiem si stao:
Przesta je kolacj, sucha Krajewskiego
co bywa typowe dla zakochanego.
Zacz goli brod, pisywa sonety,
powyrzuca zdjcia jakiej "boskiej Grety".
Sta czsto pod domem prababci Oktawii,
Czeka, a si dama jego serca zjawi.
W przypywie odwagi da pannie bukiecik
I to pochodzenia naszego sekrecik.
Opracowaa:
Beata Grzegorczyk
w Gorzowie Wlkp.
Komentarze
#1 | madzieeek dnia December 14 2010 17:12:03
Kapitalny ten ostatni wiersz!!!
Bdzie pasowa jak ula do mojego "Koncertu wspomnie", ktry planuj z moimi redniakami - bdziemy piewa m. in. Krajewskiego i inne "stare" piosenki. Myl, e umieszcz go gdzie w okolicach "Orkiestr dtych" Smile
Pozdrawiam!

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 10

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,847
» Najnowszy uytkownik: KasiulaKasiula

  92,698,586 Unikalnych wizyt