Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Dzie matki
UKRYTY SKARB

Drodzy gocie, nie zwaano na mj wzrost i jeszcze sabe zdolnoci,
Lecz kazano mi powita zgromadzonych tutaj goci.
Wic witam, witam z wielk uprzejmoci
I z caego serca gocinnoci
Serdecznie witam drogich tatusiw, kochane mamy
Dzisiaj z okazji waszego wita przedstawienie damy.

Jeli nie do skadnie nam si zoy, to wybaczcie,
Bomy przecie dziecinni aktorzy
Niech wic kada mama i tatu usidzie wygodnie
A my naszych rodzicw ugocimy godnie

/razem/ Bo jestecie dla nas najwaniejsi w wiecie
A jak was kochamy zaraz si dowiecie

Inscenizacja

Krasnal: Dzisiaj wielkie wito, wic przybyem oto
Wszystko co tu bdzie zobaczy z ochot
Bo tutaj w ziemi skryty i w sen spowity wielki skarb pi.
Gdy kto ze stworze czy ludzi odgadnie sowo najpikniejsze
na wiecie, skarb si przebudzi

Bocian: kle, kle, kle - ni jednej abki tu
Oj le na wiecie mi le, mnie z godu brakuje tchu kle, kle.
Ach gdzie jest abek tum? Tak strasznie je si chce kle, kle
Ju nogi schudy mi, ach le na wiecie le.
/zobaczy krasnala i mwi/
Ach c to za stworzenie? Sw mi brak!
Ani zwierz ani ptak - z kim mam do czynienia?

Krasnal: Ja siedz lata tu bez jada, bez napoju, trzymam stra

Bocian: A tak? I c ty strzeesz, c tam masz?

Krasnal: Tu w ziemi skryty i w sen spowity wielki skarb pi.
Gdy kto ze stworze czy z ludzi odgadnie sowo
najpikniejsze na wiecie skarb si przebudzi.

Bocian: Ach ten gd mnie strasznie gniecie,
abka zielona to najpikniejsze sowo na wiecie!
-2-
Krasnal /po chwili ciszy/
Milcz czary, skarb si nie odsania

Bocian: Co tu wiele do gadania, gdy odek pusty nosz
O inne skarby nie prosz, do widzenia kle, kle.

/Wbiegaj dzieci/
Zbyszek: Patrzcie, krasnoludek ywy!

Hania: /zblia si/
Czy ty z bajki, czy prawdziwy
Krasnoludku mj czerwony?

Zbyszek: Zajrz jeszcze z tamtej strony

Krasnal: Dziwnie pytasz moja maa, jakby bajek nie syszaa
Kada bajka jest prawdziwa gdy si krasnal w niej odzywa
A em ywy a nie z cukru, nie z plastiku ani lukru
To po brodzie pozna mona
/Hania dotyka brody/ Ale nie bd nieostrona, kt czcigodn brod gniecie

/Hania klaszcze w rce/ Krasnoludki s na wiecie

Zbyszek: A co tu robisz?

Krasnal: Ja siedz lata tu, bez jada, bez napoju
Nad skarbem trzymam stra. Gdy kto ze stworze czy ludzi
Odgadnie sowo najpikniejsze na wiecie, skarb si przebudzi.

/razem/: Najpikniejsze sowo? to czekolada!

Krasnal /po chwili ciszy/
Milcz czary, skarb si nie odsania

Hania: Nie zgadniemy!

Zbyszek: Szkoda czasu, chodmy do lasu!

/ przy muzyce wybiega motyl i taczy, po zakoczeniu taca/
Motyl: O krasnoludek! Co tu robisz?

Krasnal: Ja siedz lata tu, bez jada, bez napoju
Nad skarbem trzymam stra. Gdy kto ze stworze czy ludzi
Odgadnie sowo najpikniejsze na wiecie, skarb si przebudzi.
-3-
Motyl: Tylko zgadn? W to mi graj!
Najpikniejsze sowo to miesic maj!

Krasnal /po chwili ciszy/
Milcz czary, skarb si nie odsania

Motyl: Taki skarb to nieprawdziwy, bd szczliwy! /odlatuje/

Pastuszek: A c tam za czupirado,
Chyba z kosmosu spado / zblia si/
Czy pan z ksiyca czy z innej planety?
A czy nie ma pan jakiej rakiety? eby si ze mn podzieli
Moe mnie na ksiyc wystrzeli!. Kto pan taki?

Krasnal: Ja siedz lata tu, bez jada, bez napoju
Nad skarbem trzymam stra. Gdy kto ze stworze czy ludzi
Odgadnie sowo najpikniejsze na wiecie, skarb si przebudzi.

Pastuszek: Zgadn najpikniejsze sowo ? To nie robota - worek zota !

Krasnal /po chwili ciszy/
Milcz czary, skarb si nie odsania

Pastuszek: / macha rk/ Nic tu nie dostan, szkoda czekania! /wybiega/

Zosia: Czarownica mnie porwaa od mamusi mojej
Wielkie skarby obiecaa w szklanej grze swojej la, la, la ..
Lecz na prno czarownica obiecuje, kusi,
Ja szczliwa by nie mog bez mojej mamusi!
Szukam, szukam swej mamusi, szukam w polu , w lesie
Moe jaka dobra wrka do niej mnie zaniesie la, la, la ...
O! Kto ty jeste?

Krasnal: Ja siedz lata tu, bez jada, bez napoju
Nad skarbem trzymam stra. Gdy kto ze stworze czy ludzi
Odgadnie sowo najpikniejsze na wiecie, skarb si przebudzi

Zosia: Krasnoludki, czy wy wiecie? Tylko jeden skarb na wiecie!
Najpikniejsze sowo to - serce mamusi!
/woa/ Ma - mu - sia - !!!

/muzyka, odsania si skrzynia ze skarbem, w rodku wielkie serce i napis MAMUSIA - wszyscy wychodz/

-4-
Krasnal: Ej, kochani, czy wy wiecie, kto najlepszy jest na wiecie?

Wszyscy: Jest jedno tylko serce spord serc wielu tysicy
I bije wci nieprzerwanie i kocha najgorcej.
To serce naszej matki najlepsze w caym wiecie
I nigdy ju takiego serca nie odnajdziecie.

/ukon/, inscenizacja piosenki "Wiosna"

1. Bociany ju przyleciay,
a abki w stawie kumkay,
bociany si ucieszyy,
e abki zobaczyy

Ref. Kle, kle, Kle, kle,
ja chtnie abk zjem
kum, kum, kum, kum,
uciekn ci co tchu

2. Niedwiadki si przebudziy
do lasu po mid ruszyy,
wdrapuj si ju na drzewo,
lecz pszczki miodku strzeg.

ref. Mniam, Mniam, Mniam, Mniam,
jak wiele miodku tam
bzyk, bzyk, bzyk, bzyk,
udl misia w mig.

3. Ju sonko mocno przygrzewa,
zielona trawka urosa,
ach, po co kci si, gniewa,
gdy przysza do nas wiosna!

Ref. Kum, kum, kum, kum, /wszyscy tacz w jednym keczku/
Tak piewa abek tum.
Kle, kle, kle, kle,
Bociany miej si.
Bzyk, bzyk, mniam, mniam,
Misiowi miodku dam,
Niech mi mid zje,
Podziel z misiem si.

/ ukon i zejcie ze sceny/
-5-
Krasnal: Zblicie si do mnie krasnale
A kady niech bdzie wesoy, radosny
Bo dzi tu na sali mamy duo goci

/wychodz krasnale/
Krasnale: Wiemy, wiemy i te si radujemy,
A przy tej okazji zataczymy nasz narodowy taniec krasnoludkowy

/Dzieci tacz do piosenki "My jestemy krasnoludki" /

Razem: My was kochamy, my was lubimy
Dla was my zawsze wszystko zrobimy

A teraz zatrbcie zote trbki!
Niech tutaj przyjd wszystkie dziatki
by uczci Dzie Ojca i Matki.

/wychodz dzieci grupkami/
Dzisiaj wielkie wito, wito mam kochanych
Duo szczerych ycze wszyscy im skadamy

Droga mamo, tak si ciesz, e tu dzisiaj wystpuj
od tej chwili bd grzeczny uroczycie obiecuj

Zawsze moesz na mnie liczy, dzisiaj, jutro za lat wiele .
w kadej chwili zej czy dobrej bd twoim przyjacielem

razem wszyscy razem drogie mamy dzi yczenia wam zoymy
zawsze chtnie w rnych pracach was od dzisiaj wyrczymy

kochany tato jam jeszcze may serduszko moje to dar mj cay
a przy tym darze powinszowanie i szczere dugie pocaowanie

zdrowia, pomylnoci, bogosawiestwa z nieba
aby miaa mamo wszystko co ci trzeba

Piosenka "Moja mama"

1. Jest w kadym z nas troszeczk za, chocia go wcale nie chcemy.
Ranimy innych, cho ich kochamy taki ju dziecka los.
Jest jednak kto, kto nas rozumie przymyka oczy na bdy
Sowem otula, umiechem grzeje czy wiecie - kto to jest?
Ref. Kto zasoni mi wiatr moja mama , kto nie liczy mi wad - moja mama, 1x
Kto me troski zrozumie i wybaczy mi bd tylko ona to umie - moja mama.
Kto obetrze mi zy - -moja mama, kto tumaczy mi sny - moja mama
Kto me troski zrozumie i wybaczy mi bd tylko ona to umie - moja mama
2. Za jaki czas gdy kady z nas w dorosym yciu osidzie
Zatskni do niej, jej ciepych doni i oczy co roni z.
Bo jest gdzie kto, kto nas rozumie, przymyka oczy na bdy... ... . 2x
-6-
Jeste dla mnie najpikniejsza ze wszystkich mam na wiecie
Bo ty jeste mam moj, a ja twe kochane dzieci

Mj tata jest jak soneczko albo raczej jak bociek,
Cigle czym jest zajty, cigle jak ptak jest w przelocie

Gdybym moga mie skrzyda, lekko fruwa po niebie
Wwczas tat bym miaa cakiem zwyczajnie - dla siebie.

Kochana mamo, kochany tato, a c wy na to, by byo lato?
Wieczne wakacje miodem pachnce, sodkie akacje na zotej ce.

Jest to obrazek gotowy prawie, a na nim rado w penej zabawie

Razem Bardzo kochaj swoja creczk

Piosenka "Tra, la, la dla mamy"

1.Moja mama jest kochana, moja mama wszystko wie,
Kiedy do mnie si umiecha tak zapiewam jej.
Ref. Tra, la, la, tram, pam, pam, najpikniejsz mam mam. 2x
Tra, la, la, tram, pam, pam, zaraz buzi mamie dam.
2. W domu, sklepie, na spacerze z tat nigdzie nie jest le
Gdy prowadzi mnie za rk mocno trzyma mnie
Ref. Tra, la, la, tram, pam, pam, ja fajnego tat mam 2x
Tra, la, la, tram, pam, pam, zaraz tacie buzi dam.


Moja mama jest taka kochana, kiedy teraz si do mnie umiecha
I jednego moe by pewna, e j kocha jej maa pociecha.

Gdybym by tat - nie kiedy lecz teraz,
codziennie bym synka do zoo zabiera
Nigdy bym nie krzycza na mojego syna.
Rano i wieczorem szli bymy do kina.

Od mdrego taty dostaby mj synek
ile zechce lodw, gumy i landrynek
Jak krl miaby wszystko: lwa, kanarka, kota
Mgby wci gra w pik, drze spodnie na potach.
I gaskabym synka, chwali przez rok cay.

Ale jak by tat nadal bdc maym?

Pjd z mam do sklepu i zrobimy zakupy
Najpierw sweter, sukienk, potem seler do zupy.
Nie zapomn te kupi troch soku z malinek
Aby mama wiedziaa, e j kocha jej synek.
-7-
Piosenka "Pamitaj o tacie"
1. Dzie taty jest w czerwcu, to wie kady z nas.
By w domu radosnym by witem
i tata od rana pogodn mia twarz,
Zanumy dla niego piosenk.
Ref. Ta piosenka jest dla taty. To piosenka zamiast kwiatw, 1x
To piosenka na dzie taty - chcemy w niej wyrazi tacie mio sw.
Ta piosenka jest dla taty. To piosenka zamiast kwiatw,
To piosenka na dzie taty - chcemy w niej powiedzie, e kochamy go.
2. Pamitaj o tacie! Cho moc pracy ma,
pobawi si z tob, pomieje;
zabierze do zoo, na wszystkim si zna
i zawsze jest z nim jak w niedziel.

3. Kochany jest tata, to jasna jest rzecz
Na rower ci wemie na lody
do lasu, na basen, zaprosi na mecz
I z tat smak czujesz przygody.

Kiedy jest cicho?

W lesie, gdy szumi wiatr w drzewach,
W przedszkolu, gdy pani czyta czarodziejskie banie
W domu, gdy chodzisz lekko nim braciszek zanie -a najciszej?

Gdy mama szepcze ci do uszka
"Jeste moja kochana, najmilsza dziewuszka".

Kiedy bd dorosy bd tat jak tata

bd duo pracowa, w weekend jedzi do brata

w wielkie auto spakuj ca moja rodzink:
liczn on, dwch synw i malek dziewczynk

co ma zote kucyki i wsteczki malutkie
mwi do mnie "tatusiu", robic miny sodziutkie

i umiecha si bdzie, tak jak ja si umiecham

Razem no i kocha mnie bdzie, tak jak ja ciebie kocham.

Kiedy bd dorosa, bd mam jak mama.
Bd mie duo czasu i spacery do rana.
W moim domu mie bd szaf z maym guzikiem.
Gdy j rano nacisn, to mie bd mid z mlekiem,
I kanapki dla dzieci, gdy wychodz do szkoy,
I nic robi nie bd i wiat bdzie wesoy.
Ale teraz przepraszam, bo ju troch zgodniaam.
Wyjm pyszne kanapki, co od mamy dostaam.
Z tym serem jak lubi. Zjem je sobie z radoci,
Bo to s moi mili kanapeczki z mioci,

-8-
Piosenka "To lubi"

1. Lubi gdy mama si umiecha, lubi gdy w domu ze mn jest.
Lubi z m mam i na spacer, lubi z mamusi ciasto piec.
Ref. Bo moja mama ukochana najbardziej lubi mnie. 2x
Z ni zawsze jestem rozemiana, z ni wszystko cieszy mnie.
2. Lubi gdy tata przy mnie siada, lubi gdy w domu ze mn jest.
Lubi gdy bajki opowiada, lubi po play z tat biec.
Ref. Bo mj tatulek ukochany najbardziej lubi mnie. 2x
Z nim wiat jest jak zaczarowany, beztroski jest mj dzie.
3. Lubi gdy mama i gdy tata s razem w domu i ja te
Razem bawimy si miejemy, wesoo wtedy jest.
Ref. Bo mam rodzicw ukochanych dobrych rodzicw mam 2x
Za wasz trosk i cierpliwo dzikuj dzisiaj wam!

W dniu tak piknym i wspaniaym yczymy mamusiom sercem caym
Zdrowia, szczcia, pomylnoci, stu lat ycia i radoci.
By moe macie inne marzenia a wic yczymy ich spenienia.

Serdeczne yczenia dla wszystkich tatusiw
Od wszystkich creczek i wszystkich synusiw.
Gorce uciski i sodkie buziaki, serdeczne yczenia skadaj dzieciaki.

"Sto lat" /po gralsku/

Wrczanie upominku rodzicom .
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 7

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,852
» Najnowszy uytkownik: Zycie123

  94,986,912 Unikalnych wizyt