Listonosz
Dodane przez Ewelina27 dnia December 11 2007 16:45:01
Scenariusz zajęcia dzieci 4, 5 - letnich


Opracowanie i prowadzenie:
Data: 25.10.2007r.
Temat: "Poznajemy pracę listonosza i pocztowców" z elementami metody I. Majchrzak

Cele ogólne:

- Zapoznanie dzieci z pracą listonosza i pocztowców;
- Zapoznanie dzieci z instytucją jaką jest poczta;
- Budzenie szacunku do odpowiedzialnej i ważnej pracy listonosza oraz pocztowców;
- Wzbogacenie słownika dzieci o wyrażenia związane z pocztą;
- Utrwalanie znajomości nazwiska i miejsca zamieszkania;
- Kształcenie spostrzegawczości i uwagi;
- Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
- Kształcenie sprawności manualnych.

Cele operacyjne ( dziecko...):

- Wie, kto roznosi listy;
- Wie jak listonosz wygląda ( rozpoznaje jego ubiór);
- Wie, po co segreguje się listy i paczki;
- Wie jak wysyła się listy;
- Umie rozpoznać pierwszą literę swojego imienia
- Swobodnie wypowiada się na określony temat;
- Potrafi się przedstawić i zna nazwę miejscowości w której mieszka;
- Potrafi odczytać swoje imię;
- Potrafi odczytać imię koleżanki i kolegi;
- Bierze udział w zabawach muzycznych i ruchowych;
- Wykonuje pracę plastyczną według poleceń nauczyciela.

Metody:
- oglądowa: pokaz, obserwacja
- słowna: rozmowa, wyjaśnienia, instrukcje
- praktyczna: zabawy, zadani, ćwiczenia
- ewaluacja

Formy:
- zbiorowa
- indywidualna

Literatura:
- Wiersz M.Terlikowskiej pt.: "Listonosz";
- Cz. Cyrański, M. Kwaśniewska "Moje przedszkole", Program wychowania przedszkolnego, DKW -4013-3/01 MAC EDUKACJA Kielce 2003,
- Cz. Cyrański, W. Żaba - Żabińska Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej "Moje 4 lata"
- I. Majchrzak "Nazywanie świata odimienna metoda nauki czytania".
- www.literka.pl

Pomoce:
- Tamburyno;
- Historyjka obrazkowa pt.: "Droga listu"
- Kaseta magnetofonowa pt.: "Piosenki przedszkolaków" z piosenką pt.: "Listonosz"; muz.:F.Rybicki, sł.: Z.Holska-Albekier;
- Czapka listonosza
- Koperty;
- Białe kartki z bloku rysunkowego, kredki, klej;
- Karteczki z imionami dzieci, wizytówki;
- Puzzle;

Przebieg zajęcia:

1. Sprawdzenie obecności metodą I. Majchrzak. Dzieci spacerują po dywanie, na sygnał nauczyciela odczytują swoje imiona. Następnie dzieci próbują odczytać imiona dzieci nieobecnych.

2. Przedstawienie dzieciom tematu zajęcia.

3. Przeczytanie dzieciom wiersza M.Terlikowskiej pt.: "Listonosz".

Przez ulice długie, od samego rana
Idzie pan listonosz, torbę ma wypchaną.
Czy pogoda, czy dzień mglisty
Pan listonosz nosi listy.
Stuku - puku, proszę wpuście listonosza,
Pan listonosz listy niesie,
Nie pomyli się w adresie.

4. Rozmowa na temat treści przeczytanego wiersza:
a. O kim mówi ten wierszyk? ( o listonoszu )
b. Kto to jest listonosz? ( pan, który roznosi listy )
c. Skąd listonosz wie gdzie należy doręczyć list? (bo na kopercie jest adres )
d. Po czym poznajemy listonosza? ( po torbie wypełnionej listami i po jego ubraniu : granatowy garnitur i czapka )

5. Zabawa dydaktyczna pt.: "Umiem się przedstawić i znam swój adres"
Dziecko ubiera czapkę listonosza i mówi swój adres następnie daje czapkę innemu dziecku.
Każde dziecko przedstawia się:
- wymienia swoje imię i nazwisko,
- określa nazwę swojej ulicy i nazwę miasta, w którym mieszka.

6. Piosenka pt.: "Listonosz" - połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi
( wyrazy dźwiękonaśladowcze w treści piosenki: dzyń, tup, puk ):

Jedzie, jedzie pan listonosz wiele listów wiezie,
Ścieżką polną, wiejską drogą, jedzie na rowerze.
Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, jedzie na rowerze,
Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, jedzie na rowerze.

W mieście chodzi pan listonosz z torbą po ulicy,
Ile mieszkań, ile schodów, tego nikt nie zliczy,
Tup, tup, tup, tup, tup, tup, tego nikt nie zliczy
Tup, tup, tup, tup, tup, tup, tego nikt nie zliczy.

Niesie listy pan listonosz adresata szuka:
- Poczta! Proszę otwierajcie, do drzwi waszych pukam,
Puk, puk, puk, puk, puk, puk, do drzwi waszych pukam,
Puk, puk, puk, puk, puk, puk, do drzwi waszych pukam.

7. Historyjka obrazkowa pt.: "Droga listu"
Dzieci opowiadają na temat treści oglądanych obrazków:
a. Dziewczynka, która pisze list.
b. Dziewczynka, która kupuje na poczcie znaczek.
c. Dziewczynka, która wrzuca list do skrzynki.
d. Pan listonosz, który wręcza list cioci.
e. Ciocia, która czyta list od dziewczynki.

8. Odczytywanie imion kolegów i koleżanek znajdujących się na kopertach. Pierwsze dziecko ma czapkę listonosz, zabiera kopertę z imieniem dziecka i daje dziecku on wybiera kopertę dla następnego dziecka.

9. Układanie puzzli, które znajdują się w kopertach. Przyklejenie ich na kartki.

10. Zaproszenie dzieci do pociągu. Nauczyciel zaprasza dzieci na daną literę. Wspólny taniec przy piosence "Jedzie pociąg z daleka"

11. Dokonanie ewaluacji przez narysowanie min listonoszowi. Dzieciom, którym się podobały zajęcie narysują uśmiechniętą minę listonoszowi, tym którym zajęcie się nie podobały narysują smutne miny.

12. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.