Listonosz
Dodane przez Ewelina27 dnia Grudzie 11 2007 16:45:01
Scenariusz zajcia dzieci 4, 5 - letnich


Opracowanie i prowadzenie:
Data: 25.10.2007r.
Temat: "Poznajemy prac listonosza i pocztowcw" z elementami metody I. Majchrzak

Cele oglne:

- Zapoznanie dzieci z prac listonosza i pocztowcw;
- Zapoznanie dzieci z instytucj jak jest poczta;
- Budzenie szacunku do odpowiedzialnej i wanej pracy listonosza oraz pocztowcw;
- Wzbogacenie sownika dzieci o wyraenia zwizane z poczt;
- Utrwalanie znajomoci nazwiska i miejsca zamieszkania;
- Ksztacenie spostrzegawczoci i uwagi;
- Doskonalenie umiejtnoci uwanego suchania;
- Ksztacenie sprawnoci manualnych.

Cele operacyjne ( dziecko...):

- Wie, kto roznosi listy;
- Wie jak listonosz wyglda ( rozpoznaje jego ubir);
- Wie, po co segreguje si listy i paczki;
- Wie jak wysya si listy;
- Umie rozpozna pierwsz liter swojego imienia
- Swobodnie wypowiada si na okrelony temat;
- Potrafi si przedstawi i zna nazw miejscowoci w ktrej mieszka;
- Potrafi odczyta swoje imi;
- Potrafi odczyta imi koleanki i kolegi;
- Bierze udzia w zabawach muzycznych i ruchowych;
- Wykonuje prac plastyczn wedug polece nauczyciela.

Metody:
- ogldowa: pokaz, obserwacja
- sowna: rozmowa, wyjanienia, instrukcje
- praktyczna: zabawy, zadani, wiczenia
- ewaluacja

Formy:
- zbiorowa
- indywidualna

Literatura:
- Wiersz M.Terlikowskiej pt.: "Listonosz";
- Cz. Cyraski, M. Kwaniewska "Moje przedszkole", Program wychowania przedszkolnego, DKW -4013-3/01 MAC EDUKACJA Kielce 2003,
- Cz. Cyraski, W. aba - abiska Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej "Moje 4 lata"
- I. Majchrzak "Nazywanie wiata odimienna metoda nauki czytania".
- www.literka.pl

Pomoce:
- Tamburyno;
- Historyjka obrazkowa pt.: "Droga listu"
- Kaseta magnetofonowa pt.: "Piosenki przedszkolakw" z piosenk pt.: "Listonosz"; muz.:F.Rybicki, s.: Z.Holska-Albekier;
- Czapka listonosza
- Koperty;
- Biae kartki z bloku rysunkowego, kredki, klej;
- Karteczki z imionami dzieci, wizytwki;
- Puzzle;

Przebieg zajcia:

1. Sprawdzenie obecnoci metod I. Majchrzak. Dzieci spaceruj po dywanie, na sygna nauczyciela odczytuj swoje imiona. Nastpnie dzieci prbuj odczyta imiona dzieci nieobecnych.

2. Przedstawienie dzieciom tematu zajcia.

3. Przeczytanie dzieciom wiersza M.Terlikowskiej pt.: "Listonosz".

Przez ulice dugie, od samego rana
Idzie pan listonosz, torb ma wypchan.
Czy pogoda, czy dzie mglisty
Pan listonosz nosi listy.
Stuku - puku, prosz wpucie listonosza,
Pan listonosz listy niesie,
Nie pomyli si w adresie.

4. Rozmowa na temat treci przeczytanego wiersza:
a. O kim mwi ten wierszyk? ( o listonoszu )
b. Kto to jest listonosz? ( pan, ktry roznosi listy )
c. Skd listonosz wie gdzie naley dorczy list? (bo na kopercie jest adres )
d. Po czym poznajemy listonosza? ( po torbie wypenionej listami i po jego ubraniu : granatowy garnitur i czapka )

5. Zabawa dydaktyczna pt.: "Umiem si przedstawi i znam swj adres"
Dziecko ubiera czapk listonosza i mwi swj adres nastpnie daje czapk innemu dziecku.
Kade dziecko przedstawia si:
- wymienia swoje imi i nazwisko,
- okrela nazw swojej ulicy i nazw miasta, w ktrym mieszka.

6. Piosenka pt.: "Listonosz" - poczona z wiczeniami artykulacyjnymi
( wyrazy dwikonaladowcze w treci piosenki: dzy, tup, puk ):

Jedzie, jedzie pan listonosz wiele listw wiezie,
ciek poln, wiejsk drog, jedzie na rowerze.
Dzy, dzy, dzy, dzy, dzy, dzy, jedzie na rowerze,
Dzy, dzy, dzy, dzy, dzy, dzy, jedzie na rowerze.

W miecie chodzi pan listonosz z torb po ulicy,
Ile mieszka, ile schodw, tego nikt nie zliczy,
Tup, tup, tup, tup, tup, tup, tego nikt nie zliczy
Tup, tup, tup, tup, tup, tup, tego nikt nie zliczy.

Niesie listy pan listonosz adresata szuka:
- Poczta! Prosz otwierajcie, do drzwi waszych pukam,
Puk, puk, puk, puk, puk, puk, do drzwi waszych pukam,
Puk, puk, puk, puk, puk, puk, do drzwi waszych pukam.

7. Historyjka obrazkowa pt.: "Droga listu"
Dzieci opowiadaj na temat treci ogldanych obrazkw:
a. Dziewczynka, ktra pisze list.
b. Dziewczynka, ktra kupuje na poczcie znaczek.
c. Dziewczynka, ktra wrzuca list do skrzynki.
d. Pan listonosz, ktry wrcza list cioci.
e. Ciocia, ktra czyta list od dziewczynki.

8. Odczytywanie imion kolegw i koleanek znajdujcych si na kopertach. Pierwsze dziecko ma czapk listonosz, zabiera kopert z imieniem dziecka i daje dziecku on wybiera kopert dla nastpnego dziecka.

9. Ukadanie puzzli, ktre znajduj si w kopertach. Przyklejenie ich na kartki.

10. Zaproszenie dzieci do pocigu. Nauczyciel zaprasza dzieci na dan liter. Wsplny taniec przy piosence "Jedzie pocig z daleka"

11. Dokonanie ewaluacji przez narysowanie min listonoszowi. Dzieciom, ktrym si podobay zajcie narysuj umiechnit min listonoszowi, tym ktrym zajcie si nie podobay narysuj smutne miny.

12. Podzikowanie dzieciom za udzia w zajciach.